Saimaa Geoparkin sosiaalisen median kanavia kehitettiin

Saimaa Geoparkin sosiaalisen median kanavia kehitettiin opinnäytetyössä varsinaisten toimenpiteiden avulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Saimaa Geopark ry ja kehitystyötä tehtiin helmi-toukokuun 2021 välisenä aikana. Kehitystyötä tehtiin tutustumalla aineistoihin, kävijätilastojen mittaamisella sekä varsinaisella sisällöntuotannolla. Saimaa Geoparkille tuotettiin opinnäytetyön tuotoksena sisältösuunnitelma ja -kalenteri. Sisältösuunnitelmassa otettiin huomioon Facebook, Instagram, Twitter sekä YouTube, sisältösuunnitelma on tehty kestäväksi huhtikuusta elokuuhun.

Saimaa Geopark toivoi sosiaalisen median kanavien viestinnästä persoonallisempaa ja helpommin lähestyttävämpää. Tietoisuutta haluttiin kasvattaa sekä tavoittaa kohderyhmiä laajemmin. Saimaa Geoparkilla oli myös tarve aktiivisempaan ja monipuolisempaan sisältöön. Sisältösuunnitelman tavoite oli esimerkiksi tuoda yrityspartnereiden palveluita enemmän esille. Yrityspartnereista tehtiin videohaastatteluita ja sisällöissä keskityttiin myös muutenkin paljon visuaalisuuteen.

Sisältösuunnitelmasta hyötyä Saimaa Geoparkille

Sisältösuunnitelman aiheuttamasta suunnitellummasta ja säännöllisemmästä sisällöstä oli havaittavissa hyötyä Saimaa Geoparkille. Neljän käytössä olevan sosiaalisen median kanavan kävijätilastoja vertailtiin maaliskuun ja huhtikuun välillä, kaikissa kanavissa tapahtui jonkinlaista muutosta. Muun muassa seuraajien määrissä sekä kattavuudessa tapahtui kasvua. Myönteistä muutosta aiheutti myöskin Saimaa Geoparkin saama UNESCO Global Geopark -status.

Facebookissa huhtikuun aikana käyttäjiä tavoitettiin 938 % enemmän kuin maaliskuussa, Instagramissa puolestaan sisällön vuorovaikutukset kasvoivat 986,7 %. Saimaa Geoparkin Twitter-tiliä katsottiin 2 273,3 % enemmän kuin maaliskuussa sekä YouTube-kanavalla videoiden katselukerrat kasvoivat 871 %.

Saimaa Geopark on ennakkoluulottomasti ja innokkaasti ottanut käyttöönsä erilaisia viestintätapoja sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kanavien ilme on nuorekkaampi ja erottuva. Saimaa Geoparkin aktiivisuus sekä hyvä sisältö on kerännyt positiivisia kommentteja, kertoo Saimaa Geoparkin sosiaalisen median kanavia kehittänyt Essi Lampi.

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/501525