Yhteistyö yritysten kanssa jatkui uuden hankkeen myötä

Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II  – kehittämishanke polkaistiin käyntiin maaliskuussa. Hanke on suunnattu kaikille alueen mikroyrityksille, sen yhtenä tavoitteena on kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden sekä tunnettavuuden kasvattaminen tiedon avulla, jota lähdettiin heti ensimmäisenä toimenpiteenä toteuttamaan.

Ensimmäisenä kiitokset rahoittajille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 sekä Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Olosuhteet hankkeen alkaessa olivat epävarmat, kun maailmanlaajuinen koronapandemia toi tummia pilviä palvelualojen sektorille. Kuitenkin merkit kotimaanmatkailun kasvusta sekä tulevaisuuteen tähyileminen antoivat luottoa hankkeen toteutumiseen. Mikroyrityksille järjestettyjen ensimmäisten koulutusten sisällöt keskittyivät tuotteistamiseen sekä tietojen laittamiseen maailmanlaajuiseen Outdoor Active – luontoportaaliin. Toukokuussa järjestettyihin koulutuksiin osallistui kiitettävästi 30 yrittäjää Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta, vaikka suunnitelmista poiketen ne järjestettiinkin webinaareina.

Hanke lähti siis ryminällä käyntiin ja ensimmäiset yrittäjien tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat löydettävissä Outdoor Active – luontoportaalista. Projektikoordinaattorina toimiminen hankkeessa on ollut erittäin mielenkiintoista ja ammatillisesti rikastuttavaa työtä. Alueen mikroyrittäjät ovat ottaneet hankkeen hyvin vastaan ja vuorovaikutus yrittäjien kanssa niin sähköpostitse, puhelimitse kuin kasvotustenkin on noussut tärkeään rooliin hankkeen etenemisen kannalta.

Outdoor Active – luontoportaalista löytyy kätevästi alueen retkeilyreitit, Saimaa Geoparkin geo-, kulttuuri- ja luontokohteet, joten on erittäin tärkeää, että myös lähistöillä tarjottavat palvelut tulevat yhdestä paikasta esille. Saimaa on tämän alueen valttikortti ja mielestäni ehdottomasti kaunein paikka Suomessa. Saimaan alueella on rajattomat mahdollisuudet matkailun näkökulmasta, kunhan vain toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta, voimme hyödyntää ja nauttia alueesta vielä pitkään tulevaisuudessakin!

Itselleni Saimaa on ollut aina paikka, jossa voin rentoutua, nauttia hiljaisuudesta ja puljata vedessä, mieluiten perheeni mökin rannassa Puumalassa. Vaikka tie on kuljettanut minua pitkin ja poikin, silti jostain syystä palaan aina Saimaan rannoille.

Viime hankkeen aikana blogi-kirjoitukset jäivät kuukausittain tekemättä, joten tässä hankkeessa koitamme petrata ja julkaista blogi-kirjoituksen joka kuukausi. Täältä voitte lukea hankkeen etenemisestä ja siitä mitä hankkeessa tapahtuu seuraavaksi sekä projektikoordinaattorin tunnelmia hankkeen toteuttamisesta.

 

Mukavaa kesää ja palataan asiaan heinäkuussa!

Kesäterveisin,

Anna Tiippana

Projektikoordinaattori/Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

Täältä näet Saimaa Geoparkin Partnereiden tarjoamat tuotteet Outdoor Activesta

Yrittäjä! Hankkeeseen on mahdollista lähteä vielä mukaan, koulutukset ovat tallennettu, joten materiaalit ovat jaettavissa. Kysy lisää: saimaageopark@gmail.com

Yhteistyöhanke Saimaan yritysten asialla

Saimaan alueen yrityksillä on valttikortit kädessään. Suomi on profiloitunut tuhansien järvien maana, joista suurin ja tunnetuin on Saimaa. Maailman järvistä juuri Saimaassa on eniten rantaviivaa, jonka äärellä kaupunkien hektistä kaaosta pakeneva voi ihailla upeaa järviluontoa. Kansainvälisesti ainutlaatuinen Saimaan alue tunnetaan ulkomailla jo nyt, ja Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa odotetaan aasialaisten ja erityisesti kiinalaisten matkailijoiden määrän kasvavan. Toisaalta meillä suomalaisillakin riittää oppimista geologiastamme ja luonnostamme. Varoitukset ilmastonmuutoksesta ovat saaneet vannoutuneet etelänmatkaajatkin muuttamaan matkailutottumuksiaan ja muistamaan, että aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Geoparkin tavoitteena onkin lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

 

 

Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015 – 2024 eli uusi Suomen matkailustrategia nimeää vahvuudeksemme puhtaan luonnon ja vaatii kestävän kehityksen osaamisen kasvattamista. Etelä-Karjalan matkailustrategiassa 2015 – 2020 tavoitteena on nostaa Saimaan alue Suomen kolmanneksi kiinnostavammaksi matkailukohteeksi Lapin ja Uudenmaan jälkeen vuoteen 2020 mennessä. Etelä-Savon matkailustrategia toteaa Saimaa Geoparkin tukevan Saimaan kehittymistä kansainväliseksi matkailukohteeksi. Saimaa Geoparkin kautta voidaan lisätä Saimaan tunnettuutta ja saavutettavuutta.

Saavuttaakseen hakemansa UNESCOn statuksen Saimaa Geoparkin täytyy osoittaa täyttävänsä verkoston geoparkkien toiminnalle asetetut vaatimukset: Geoparkin tulee luoda alueen yrityksille uusia toimintaedellytyksiä, vahvistaa matkailuelinkeinoa, voimistaa alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta ja näiden kautta lujittaa asukkaiden identiteettiä. Osaamisen kasvattaminen muun muassa kestävästä matkailusta ja geologian hyödyntämisestä matkailutuotteissa toisi yrityksille elinvoimaa, hyvinvointia ja kansainvälistä näkyvyyttä. Viime vuoden lopussa alkanut, alueen yrittäjille ja yhteisöille suunnattu yhteistyöhanke ”Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella” vastaa tähän huutoon. Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa alueen yrittäjät eri aihepiirien avulla Saimaa Geoparkin toimintaan. Luennot, työpajat, opintomatkat ja seminaarit tuovat yrittäjille tietoa alueen geologiasta, kestävästä kehityksestä, kiertotaloudesta, vastuullisesta matkailusta ja kansainvälisten matkailijoiden kohtaamisesta. Hanke rakentaa, vahvistaa ja edistää Geopark-alueen yritysten ja yhdistysten osaamista, toimintakykyä ja verkostoitumista sekä tukee kestävien ja kysyntää vastaavien matkailutuotteiden syntymistä tiedon kautta. Hanketta rahoittavat Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset, Euroopan maaseuturahasto, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö.

Yhteistyöhanke käynnistettiin joulukuussa Lappeenrannassa ja Puumalassa. Tapahtumissa kerrottiin yhteistyöhankkeesta, kuultiin Saimaan geologisesta tarinasta ja kohteista sekä käytiin läpi Etelä-Savon kulttuuriympäristökohteiden hyödyntämistä matkailussa ja markkinoinnissa. Tammikuussa Sulkavalla ja Juvalla oli tarjolla erityisesti yrittäjille suunnatut luennot aiheesta ”Mikä on geopark?”. Helmikuussa yritysyhteistyö käynnistyi Mikkelissä luennoilla ja työpajalla, ja Imatran kylpylässä järjestetyssä työpajassa kuulijat johdatettiin kestävään matkailuun. Työpajassa työstettiin toimintasuunnitelmaa kestävän matkailun edistämiseksi ja sovittiin samalla askelmerkit kestävän matkailun eteenpäin viemiseksi Saimaa Geoparkissa.

Alueen yrittäjiä tuetaan hankkeen avulla monipuolisesti, ja paljon informatiivisia tapahtumia on vielä tulossa. Maaliskuussa Lappeenrannan Kasinolla järjestettävässä Saimaan alueen ja Suomen kansainvälisiin matkailijoihin keskittyvässä seminaarissa keskitytään Kiinan ja Venäjän markkinoihin ja käsitellään muun muassa matkailuyritysten verkkosivuja kansainvälisen matkailijan silmin. Huhtikuun puolella Mikkelissä järjestettävässä kansainvälisiin matkailijoihin keskittyvässä seminaarissa pureudutaan puolestaan saksankielisen Keski-Euroopan markkinoihin. Päivä tarjoaa muun muassa saksalaisten matkanjärjestäjien palautetta Saimaa Geopark –alueen tarjonnasta sekä tietoa tuotteistamisesta Keski-Euroopan näkökulmasta, esimerkiksi Keski-Euroopan markkinatrendeistä, asiakastarpeista ja Saimaan alueen matkailutuotteista Saksan markkinoilla. Toukokuussa Etelä-Savossa pidetään vielä laatuun keskittyvä työpaja.

 

Käytännön kosketusta geoparkeihin saadaan kotimaan ja ulkomaan opintomatkoilla. Huhtikuinen opintomatka kahteen Tšekkien geopark-kohteeseen, Bohemian Paradise UNESCO Geoparkiin sekä yksityisesti hallinnoituun Železné hory Geoparkiin (National Geopark Iron Mountains), tuo Saimaan yrittäjille kansainvälistä vertailupohjaa. Syksyllä järjestettävä opintomatka Suomen ainoaan UNESCO Geoparkiin Rokualle tarjoaa mahdollisuuden tutustua alueen geokohteisiin ja käydä alueen yrittäjien kanssa hedelmällistä keskustelua siitä, minkälaisia mahdollisuuksia geoparkkien toiminta voi tarjota yrittäjille ja miten yritysyhteistyötoimintaa voidaan kehittää Saimaa Geoparkin alueella yhdessä yrittäjien kanssa. Matkan aikana innovoidaan uusia ja olemassa olevia palveluita sekä edistetään palvelujen tuottamista verkostojen kautta.

Hankkeen järjestämät tilaisuudet palvelevat esimerkiksi luontomatkailuun, majoittumiseen, ravintolatoimintaan ja käsitöihin keskittyneitä yrityksiä. Vastikään avattu, hankkeen aikana täydentyvä tietopankki linkkeineen ja julkaisuineen tarjoaa hyödyllisiä työkaluja ja materiaaleja alueen nykyisille ja tuleville toimijoille oman toiminnan kehittämiseen.

Kortit on siis jaettu ja valtit ovat Saimaan alueella kädessä jo valmiiksi. Nyt yrittäjiltä vaaditaan vielä verkostoitumista ja yhteisiä ponnisteluita alueen elinvoiman ja houkuttelevuuden kasvattamiseksi, jotta kansainvälisessäkin kilpailussa käteen jäisi täyskäsi.

Laura Normio

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland Oy tuottaa Saimaa Geoparkin yritysyhteistyöhankkeen viestintää.