Vuosi 2020 paketissa

Aikamoinen vuosi alkaa pikkuhiljaa olemaan lopussa ja uskon, että tämä vuosi jäi monelle mieleen niin hyvässä kuin pahassa. Epävarmuustekijöitä on ollut paljon esillä tänä vuonna, mutta toisaalta Saimaan alue on noussut esille positiivisesti kotimaan matkailijoiden löytäessä tänne. Myöskin positiivista alueelle on, että Saimaa Geopark on vahvasti matkalla kohti UNESCO Global Geopark –statusta.

Päällimmäisenä hankkeesta on tältä vuodelta jäänyt mieleen useat keskustelut yrittäjien kanssa sekä järjestämämme tilaisuudet, joihin yrittäjät ovat ottaneet kiitettävästi osaa. Saimaa Geoparkin partner-verkostokin on kasvanut vuoden aikana komeasti ja tällä hetkellä meillä on 57 yrityspartneria! Ajatukset ovat väkisinkin jo ensi vuoden puolella ja siinä mitä kaikkea hankkeen puitteissa tullaan järjestämään. Koronatilanteesta huolimatta hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti, joskin hieman eri muodossa.

Joulukuussa järjestimme hankkeen puitteissa ideointityöpajan, joka sai paljon kiitosta osallistujilta. Halusimme tarjota yrittäjille ideoita herättävän työpajan, jotta alueen geologian hyödyntäminen olisi helpommin lähestyttävää. Työpajassa toiminnajohtaja Heli Rautanen toi esille Saimaa Geoparkin erikoisuuksia ja itselle rakkaita paikkoja. Tämän jälkeen Humak:in lehtori Juha Iso-Aho kertoi tarinoista alueelta, jotka syntyivät Rural Explorer –hankkeessa. Mediapersoona Jani Halmeen puheenvuorossa tuotiin esille paikallisuuden nostamista sekä rohkaistiin yrittäjiä hyödyntämään geologisia sisältöjä tuotteissaan, vaikka kukaan ei olisi sitä aikaisemmin tehnyt.

Keväisten Outdoor Active –koulutusten tuloksina yrittäjien lisäämien tuotteiden ja palveluiden näkyvyys on kasvanut merkittävästi kansainvälisesti. Outdoor Activen avulla Saimaa Geoparkin sisältöjen teaserit eli näkyvyys hakutuloksissa (ei Google) oli yli 2,2 miljoonaa kertaa! Aika mellevä määrä – ilman luontomatkailuportaalin etuja näkyvyyskin olisi jäänyt paljon pienemmäksi.

Yhteistyö Etelä-Savossa meneillään olevan Visit Saimaa II –hankkeen kanssa on ollut hedelmällistä. Marraskuussa järjestetty kriisiviestintä ja maineenhallinta –koulutus keräsi paljon positiivista palautetta osallistujilta. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa alueella on toivottua ja tärkeää, varsikin kun tavoitteena on kasvattaa Saimaan alueen toimijoiden tunnettuutta. Yhteistyö tulee jatkumaan ensi vuoden puolella Visit Saimaa II –hankkeen kanssa yhteisten tilaisuuksien merkeissä sekä suunnitteilla on myös yhteistyökuvioita niin Vespaikka –hankkeen kuin Saimaa-Ilmiön kanssa.

Suunnitelmia ensi vuodelle on siis tehty paljon ja yritysyhteistyö hanke tulee jatkumaan ensi vuonna aina vuoden loppuun asti. Vuosi starttaa tammikuun 13. päivä yrittäjille suunnatun palvelun laatuun keskittyvän webinaarin myötä. Helmikuussa on vuorossa turvallisuuskoulutusta yrittäjille. Saimaa Geoparkin alueella tullaan hyödyntämään AR-teknologiaa hankkeen puitteissa ja jatketaan Outdoor Active –luontomatkailuportaalin hyödyntämistä sekä hyödynnetään alueen geologisia sisältöjä jo valmiisiin tuotteisiin asti. Paljon on siis luvassa ensi vuoden puolella, joten yrittäjät pysykää kuulolla ja ottakaa osaa hankkeemme tilaisuuksiin!

Tämän vuoden osalta hankkeen puolesta haluan kiittää rahoittajia: Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskuksia ja Etelä-Karjalan Säästöpankki Säätiötä. Kiitos myös alueen yrittäjille, jotka olette ottaneet osaa hankkeemme tilaisuuksiin. Kiitos myös kaikille yhteistyötahoille, jotka olette osaltanne levittäneet tietoa hankkeemme tapahtumista!

Nyt on kuitenkin aika rauhoittua ja ottaa vastaan tuleva vuosi:

Toivotankin kaikille ihanaa joulun aikaa ja upeaa tulevaa vuotta 2021!

Anna Tiippana

Projektipäällikkö/Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

Harmaata marraskuuta

Marraskuu onkin jo pitkälle yli puolen välin ja tämä kuukausi on antanut monia ilon aiheita. Aluksikin, tämän projektikoordinaattorin hommat jatkuvat nyt projektipäällikön nimikkeellä, joten ilmeisesti työhöni hankkeen parissa ollaan oltu tyytyväisiä. Kuukauden alussa pidimme Saimaa Geoparkin partnereiden ensimmäisen kokoontumisen, jonka vastaanotto oli erittäin positiivinen. Tämän kuukauden aikana partnereiden määrä on kasvanut entisestään ja nyt niitä on verkostossa jo 56! Huikeeta 🙂 Vuorovaikutuksen myötä pyrimme vastaamaan yrittäjien toiveisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteistyössä Visit Saimaa II –hankkeen kanssa järjestimme kriisiviestintä ja maineenhallintakoulutuksen yrittäjille. Koulutus sai paljon kiitosta ja herätteli ajatuksia ajankohtaisista aiheista. Oli upeaa seurata miten kouluttajana toiminut Milttonin kriisiviestinnän johtava asiantuntija Sara Lindström veti koulutuksen rautaisella ammattitaidolla. Tällä hetkellä yrittäjille on tarjolla niin paljon erilaisia koulutuksia ja webinaareja, joten on tärkeää, että ne pidetään mielenkiintoisina sekä laadukkaina. Muutenkin yhteistyö toisen hankkeen kanssa on sujunut mutkattomasti ja yhteistyö jatkuu ensi vuoden puolella 13.1. järjestettävän laatukoulutuksen sekä 4.2. järjestettävän matkailualan turvallisuuspassikoulutuksen myötä. Lisätietoa näistä koulutuksista on tulossa pian, joten seurailkaahan meidän some-kanavia ja nettisivuja!

Tällä hetkellä elämme vuoden harmainta aikaa ainakin kelien suhteen, omaa mieltäni lämmittää kuitenkin tuleva jääpallokausi, jonka parissa suurin osa vapaa-ajastani kuluu. Mielen vetää myös harmaaksi nykyaikaisten talvien pituus ja lumettomuus, tämänkin vuoksi mielestäni on tärkeää, että Saimaa Geoparkin toiminta pohjautuu kestävän kehityksen periaatteisiin.

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä toteutamme luokkaretki-konseptin alueelle ja tämän osalta ajatukset ovat alkaneet kirkastumaan toden teolla. Olemme luomassa alueelle jotain aivan uutta, millä saamme varmasti Saimaa Geoparkin geologian helpommin lähestyttäväksi ja hyödynnettäväksi niin yrityksille kuin oppilaitoksille. Innolla odotan jo joulukuussa 2.12. järjestettävää Geologiasta(ko) hauskaa – ideointityöpajaa, joka vahvistaa geologian esiin tuomista alueella. Tulkaahan siis langoille kuuntelemaan toiminnanjohtajamme Heli Rautasen ajatuksia Saimaa Geoparkin erikoisuuksista, Juha Iso-Ahon tarinoita alueen geokohteista sekä Jani Halmeen puheenvuoroa. Muistakaa vielä käyttää hyödyksi Juha Iso-Ahon kommentit teidän omista matkailutuotteista ja niiden kehittämisestä, Juha on luvannut prepata tuotteistamisessa (40 e/tuote). Tässä vielä linkki 4.12. järjestettävän ideointipajan ilmoittautumiseen:Ideointityöpaja: Geologiasta(ko) hauskaa – uusien matkailutuotteiden louhintaa

Energiset terveiset sinne harmauden keskelle!

Anna Tiippana

Projektipäällikkö/Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

Uusi vaihde silmään

Hankkeen aikataulun palaset ovat alkaneet loksahtamaan kohdilleen ja teemoja ollaan terävöitetty, joten projektikoordinaattorina odotan innolla tulevia webinaareja. Näitä järjestettäessä on ollut ilo huomata miten paljon alan asiantuntijoita läheltä löytyy ja heidän kanssa keskustellessa aiheet ovat kirkastuneet vielä entisestään. Vaikka tässä ollaankin ensimmäistä kertaa työskentelemässä hankkeen parissa, ei voi olla kuin kiitollinen kaikesta avusta ja ohjeistuksesta mitä olen saanut.

Aihetta iloon on myös tuonut Saimaa Geoparkin Partner-verkoston laajeneminen ja tällä hetkellä yrityspartnereita on jo 53! Tämä helpottaa myös huomattavasti hankkeesta viestimisestä, kun tiedetään, että partnerit ovat jo valmiiksi kiinnostuneita Saimaa Geoparkin toiminnasta. Tämän myötä järjestämme Partnereiden ensimmäisen kokoontumisen Teamsin välityksellä 5.11. Kokoontumisessa käydään läpi ajankohtaisia asioita mm. somekanavista, partner-toiminnan kehittämisestä ja yritysyhteistyöhankkeen tapahtumista. On toivottavaa, että partnerit innostuvat hankkeemme tulevista webinaareista ja ottavat osaa niihin.

Seuraavaksi pääsemmekin keskittymään webinaarien markkinointiin. Marraskuun puolessa välissä järjestämme yhteistyössä Visit Saimaa II –hankkeen kanssa yhteisen webinaarin kriisiviestinnästä. Tämän hyvinkin ajankohtaisen aiheen jälkeen seuraavassa, joulukuussa järjestettävässä webinaarissa yrittäjille halutaan tuoda geologiaa tuotteistettavaksi vähemmän pelottavalla tavalla. Alkuvuodesta pureudutaan laatuun ja siihen, miten asiakaspalautetta voidaan hyödyntää asiakaskokemuksen parantamisessa. Tämän jälkeen paneudumme turvallisuuteen järjestämällä matkailualan turvallisuuspassikoulutuksen yrittäjille. Lisäämme meidän nettisivuille tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumisohjeet 🙂

Lähiaikoina on ollut tarjolla monenlaisia webinaareja erilaisista digitaalisista kanavista, alustoista ja työkaluista. Näitä seuranneena on mielenkiintoista ajatella, minkälaista tulevaisuuden matkailu tulee olemaan, kun käytettävissä on niin paljon erilaisia digitaalisia vaihtoehtoja. Nämä webinaarit ovat antaneet uusia ajatuksia esimerkiksi luokkaretki-konseptin suunnitteluun. Tästä kuitenkin lisää myöhemmin, kun ajatuksia on kirkastettu siitä, miten saamme nostettua Saimaa Geoparkin kohteet, reitit ja alueen yrittäjät esille ja luomaan houkuttelevan konseptin luokkaretkien kohteeksi. Tämä konsepti tulee myös tukemaan vahvasti Saimaa Geoparkin aloittamaa koululaisyhteistyötä.

Näillä ajatuksilla eteenpäin!

Anna Tiippana

Projektikoordinaattori/Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

Syksyä ei ole peruttu

Syksyisin yrittäjille on tarjolla monenlaisia tilaisuuksia, työpajoja ja koulutuksia – niin tänäkin vuonna vaikkakin hieman eri muodossa. Suurin osa näistä tapahtumista on jouduttu siirtämään verkkoon, mikä tuo omat haasteensa niin osallistujille kuin järjestävälle tahollekin. Vaikka tällä hetkellä elämme epätietoisuuden aikaa ja olemme monien kysymysmerkkien edessä, kannattaa katseet kääntää jo seuraavaan matkailukauteen. Edessä olevat syksy ja talvi ovat oivaa aikaa yrittäjille kehittää sekä vahvistaa omaa toimintaa tulevaa matkailukautta varten. Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II -hankkeen puitteissa tullaan myös järjestämään eri aiheisiin liittyviä tilaisuuksia verkossa vielä tämän vuoden puolella.

Syksy on ollut itselleni aina uuden alun aikaa. Kesä on takanapäin ja kalenterissa alkaa olla viikonlopuille tilaa muullekin kuin erinäisille kesän juhlallisuuksille. Illat viilenevät ja luonto alkaa valmistautua talveen. Saimaan alueella matkailu tapahtuu pääosin kesäaikaan, mutta kotimaiset matkailijat saattavat olla jo seuraavan kerran liikkeellä syys- ja talvilomien aikaan. Mielenkiintoista onkin seurata miten vallitseva tilanne vaikuttaa syksyn ja talven matkailuun Saimaan alueella ja ylipäätään koko kotimaassa.

Tällaisessa uudessa tilanteessa, ja erityisesti kun yrittäjät ovat samassa veneessä, yhteistyön merkitys korostuu. Kehitämme jatkuvasti Saimaa Geoparkin perustyöhön kuuluvaa, yrityksille ja yhdistyksille suunnattua Partner-verkostoa, tehden siitä kestävän ja tuotteliaan tavan tehdä yhteistyötä. Partner-verkoston tarkoituksena on tuoda yhteen koko Saimaa Geoparkin alueella toimivat yrittäjät ja yhdistykset. Partnereiden näkyvyyttä Saimaa Geoparkin nettisivuilla lisätään Outdoor Active – luontomatkailuportaalin sisältöjen näkyvyyden myötä. Uusinta uutta on myös some-seinä. Käykääpä katsomassa meidän nettisivuilta 🙂

Viimeisen kuukauden aikana ideoita on jalostettu loppuvuoden aikana järjestettäviksi työpajoiksi ja suunnittelu on ollut projektikoordinaattorille mielekästä hommaa! Ideariihet surraavat ja yhteyksiä naapurimaakuntaan on otettu. Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II – hankkeen tavoitteena on käytännönläheisesti vahvistaa ja tuoda esille mahdollisuuksia yrittäjien tuotteiden ja palveluiden sekä markkinoinnin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteet käännetään suunnitelmista konkretiaan. Haluamme, että yrittäjät hyötyvät tulevista tilaisuuksista käytännönläheisesti. Tulemme tiedottamaan tilaisuuksista lähiaikoina, kunhan loppuviimeistelyt on saatu tehtyä.

Energistä alkavaa syksyä kaikille!

Anna Tiippana

Projektikoordinaattori/Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

Hei hei heinäkuu, tervetuloa elokuu!

Heinäkuu on ollut Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II –hankkeen tiimoilta rauhallisempaa. Yrittäjät ovat olleet kiireisiä ja työaika onkin kulunut hankkeen tulevien toimenpiteiden suunnitteluun, lukuun ottamatta muutamia tapaamisia yrittäjien kanssa.

Yrittäjien kanssa tapaamiset ovat olleet ilahduttavia, vaikka vallitsevasta tilanteesta johtuen kansainväliset asiakkaat eivät ole palveluita käyttäneet, ovat sen sijaan kotimaassa matkailevat suomalaiset löytäneet Saimaalle. Moni yrittäjistä sanoikin, että kesäaika on ollut vilkkaampaa edelliseen kesään verrattuna. Uskonkin, että moni suomalainen on löytänyt kotimaastaan helmiä, joihin varmasti palataan jatkossakin!

Vaikka heinäkuu usein mielletään lomakuukautena sekä yrittäjille kiireisenä sesonkikuukautena, on projektikoordinaattorina hankkeessa ollut tekemistä tulevien toimenpiteiden suunnittelussa. Yrittäjille on syksymmällä sekä hankkeen jatkuessa ensi vuoden puolella, suunnitteilla mielenkiintoisia työpajoja, niin turvallisuus ja laatu -ajattelun terävöimiseen kuin tarinallistamiseenkin liittyen. Turvallisuus on osa yrityksen laatua ja parhaiten koko alueen turvallisuutta edistetään verkostoyhteistyöllä. Saimaa Geopark haluaa osaltaan vaikuttaa koko alueen palveluiden turvallisuuteen ja laatuun tarjoamalla yrittäjille erilaisia työpajoja aiheeseen liittyen, jotka ovat askeleita kohti alueen kokonaisvaltaista geopark-laatua. Tarinallistamiseen liittyvien työpajojen taustalla on vahva usko siihen, että yrittäjät voisivat hyödyntää alueen geologiaa ja geopark-teemaa palveluissaan vieläkin enemmän.

Vaikka kesä on mennyt nopeasti ja työntäyteisesti, onneksi on löytynyt myös aikaa nauttia upeista maisemista Saimaalla, joihin en kyllästy koskaan. Kaksi kertaa Saimaan Saaristoreitin pyöräilleenä, en voi muuta kuin suositella lähialueen tarjoamia hienoja reittejä ja retkeilykohteita niiden varsilla. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö pitää huolta kiitettävästi retkeilykohteista ja Saimaa Geoparkin kohteiden opasteista löytyy paljon tietoa mm. alueen geologiasta. Oli hienoa huomata pyöräilyreitin varrella, miten kiinnostuneita varsinkin ulkopaikkakuntalaiset ovat Saimaan alueesta ja kiitosta annettiin myös retkeilykohteiden kunnosta.

Yritysyhteistyöhanke jatkuu tulevien toimenpiteiden suunnittelun merkeissä ja kunhan yrittäjien kesän kiireet väistyvät järjestämme erilaisia tilaisuuksia hankkeen puitteissa. Esimerkiksi tuleviin työpajoihin on suunnitteilla mielenkiintoisia vetäjiä, joiden asiantuntemuksesta on varmasti hyötyä Saimaa Geoparkin yritysyhteistyön kehittämisessä, joten pysykää kuulolla!

 

Nautitaan, kun vielä on kesää jäljellä!

Iloisin terveisin,

Anna Tiippana

Projektikoordinaattori/Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

Yhteistyö yritysten kanssa jatkui uuden hankkeen myötä

Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II  – kehittämishanke polkaistiin käyntiin maaliskuussa. Hanke on suunnattu kaikille alueen mikroyrityksille, sen yhtenä tavoitteena on kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden sekä tunnettavuuden kasvattaminen tiedon avulla, jota lähdettiin heti ensimmäisenä toimenpiteenä toteuttamaan.

Ensimmäisenä kiitokset rahoittajille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 sekä Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Olosuhteet hankkeen alkaessa olivat epävarmat, kun maailmanlaajuinen koronapandemia toi tummia pilviä palvelualojen sektorille. Kuitenkin merkit kotimaanmatkailun kasvusta sekä tulevaisuuteen tähyileminen antoivat luottoa hankkeen toteutumiseen. Mikroyrityksille järjestettyjen ensimmäisten koulutusten sisällöt keskittyivät tuotteistamiseen sekä tietojen laittamiseen maailmanlaajuiseen Outdoor Active – luontoportaaliin. Toukokuussa järjestettyihin koulutuksiin osallistui kiitettävästi 30 yrittäjää Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta, vaikka suunnitelmista poiketen ne järjestettiinkin webinaareina.

Hanke lähti siis ryminällä käyntiin ja ensimmäiset yrittäjien tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat löydettävissä Outdoor Active – luontoportaalista. Projektikoordinaattorina toimiminen hankkeessa on ollut erittäin mielenkiintoista ja ammatillisesti rikastuttavaa työtä. Alueen mikroyrittäjät ovat ottaneet hankkeen hyvin vastaan ja vuorovaikutus yrittäjien kanssa niin sähköpostitse, puhelimitse kuin kasvotustenkin on noussut tärkeään rooliin hankkeen etenemisen kannalta.

Outdoor Active – luontoportaalista löytyy kätevästi alueen retkeilyreitit, Saimaa Geoparkin geo-, kulttuuri- ja luontokohteet, joten on erittäin tärkeää, että myös lähistöillä tarjottavat palvelut tulevat yhdestä paikasta esille. Saimaa on tämän alueen valttikortti ja mielestäni ehdottomasti kaunein paikka Suomessa. Saimaan alueella on rajattomat mahdollisuudet matkailun näkökulmasta, kunhan vain toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta, voimme hyödyntää ja nauttia alueesta vielä pitkään tulevaisuudessakin!

Itselleni Saimaa on ollut aina paikka, jossa voin rentoutua, nauttia hiljaisuudesta ja puljata vedessä, mieluiten perheeni mökin rannassa Puumalassa. Vaikka tie on kuljettanut minua pitkin ja poikin, silti jostain syystä palaan aina Saimaan rannoille.

Viime hankkeen aikana blogi-kirjoitukset jäivät kuukausittain tekemättä, joten tässä hankkeessa koitamme petrata ja julkaista blogi-kirjoituksen joka kuukausi. Täältä voitte lukea hankkeen etenemisestä ja siitä mitä hankkeessa tapahtuu seuraavaksi sekä projektikoordinaattorin tunnelmia hankkeen toteuttamisesta.

 

Mukavaa kesää ja palataan asiaan heinäkuussa!

Kesäterveisin,

Anna Tiippana

Projektikoordinaattori/Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

Täältä näet Saimaa Geoparkin Partnereiden tarjoamat tuotteet Outdoor Activesta

Yrittäjä! Hankkeeseen on mahdollista lähteä vielä mukaan, koulutukset ovat tallennettu, joten materiaalit ovat jaettavissa. Kysy lisää: saimaageopark@gmail.com

Yhteistyöhanke Saimaan yritysten asialla

Saimaan alueen yrityksillä on valttikortit kädessään. Suomi on profiloitunut tuhansien järvien maana, joista suurin ja tunnetuin on Saimaa. Maailman järvistä juuri Saimaassa on eniten rantaviivaa, jonka äärellä kaupunkien hektistä kaaosta pakeneva voi ihailla upeaa järviluontoa. Kansainvälisesti ainutlaatuinen Saimaan alue tunnetaan ulkomailla jo nyt, ja Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa odotetaan aasialaisten ja erityisesti kiinalaisten matkailijoiden määrän kasvavan. Toisaalta meillä suomalaisillakin riittää oppimista geologiastamme ja luonnostamme. Varoitukset ilmastonmuutoksesta ovat saaneet vannoutuneet etelänmatkaajatkin muuttamaan matkailutottumuksiaan ja muistamaan, että aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Geoparkin tavoitteena onkin lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

 

 

Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015 – 2024 eli uusi Suomen matkailustrategia nimeää vahvuudeksemme puhtaan luonnon ja vaatii kestävän kehityksen osaamisen kasvattamista. Etelä-Karjalan matkailustrategiassa 2015 – 2020 tavoitteena on nostaa Saimaan alue Suomen kolmanneksi kiinnostavammaksi matkailukohteeksi Lapin ja Uudenmaan jälkeen vuoteen 2020 mennessä. Etelä-Savon matkailustrategia toteaa Saimaa Geoparkin tukevan Saimaan kehittymistä kansainväliseksi matkailukohteeksi. Saimaa Geoparkin kautta voidaan lisätä Saimaan tunnettuutta ja saavutettavuutta.

Saavuttaakseen hakemansa UNESCOn statuksen Saimaa Geoparkin täytyy osoittaa täyttävänsä verkoston geoparkkien toiminnalle asetetut vaatimukset: Geoparkin tulee luoda alueen yrityksille uusia toimintaedellytyksiä, vahvistaa matkailuelinkeinoa, voimistaa alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta ja näiden kautta lujittaa asukkaiden identiteettiä. Osaamisen kasvattaminen muun muassa kestävästä matkailusta ja geologian hyödyntämisestä matkailutuotteissa toisi yrityksille elinvoimaa, hyvinvointia ja kansainvälistä näkyvyyttä. Viime vuoden lopussa alkanut, alueen yrittäjille ja yhteisöille suunnattu yhteistyöhanke ”Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella” vastaa tähän huutoon. Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa alueen yrittäjät eri aihepiirien avulla Saimaa Geoparkin toimintaan. Luennot, työpajat, opintomatkat ja seminaarit tuovat yrittäjille tietoa alueen geologiasta, kestävästä kehityksestä, kiertotaloudesta, vastuullisesta matkailusta ja kansainvälisten matkailijoiden kohtaamisesta. Hanke rakentaa, vahvistaa ja edistää Geopark-alueen yritysten ja yhdistysten osaamista, toimintakykyä ja verkostoitumista sekä tukee kestävien ja kysyntää vastaavien matkailutuotteiden syntymistä tiedon kautta. Hanketta rahoittavat Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset, Euroopan maaseuturahasto, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö.

Yhteistyöhanke käynnistettiin joulukuussa Lappeenrannassa ja Puumalassa. Tapahtumissa kerrottiin yhteistyöhankkeesta, kuultiin Saimaan geologisesta tarinasta ja kohteista sekä käytiin läpi Etelä-Savon kulttuuriympäristökohteiden hyödyntämistä matkailussa ja markkinoinnissa. Tammikuussa Sulkavalla ja Juvalla oli tarjolla erityisesti yrittäjille suunnatut luennot aiheesta ”Mikä on geopark?”. Helmikuussa yritysyhteistyö käynnistyi Mikkelissä luennoilla ja työpajalla, ja Imatran kylpylässä järjestetyssä työpajassa kuulijat johdatettiin kestävään matkailuun. Työpajassa työstettiin toimintasuunnitelmaa kestävän matkailun edistämiseksi ja sovittiin samalla askelmerkit kestävän matkailun eteenpäin viemiseksi Saimaa Geoparkissa.

Alueen yrittäjiä tuetaan hankkeen avulla monipuolisesti, ja paljon informatiivisia tapahtumia on vielä tulossa. Maaliskuussa Lappeenrannan Kasinolla järjestettävässä Saimaan alueen ja Suomen kansainvälisiin matkailijoihin keskittyvässä seminaarissa keskitytään Kiinan ja Venäjän markkinoihin ja käsitellään muun muassa matkailuyritysten verkkosivuja kansainvälisen matkailijan silmin. Huhtikuun puolella Mikkelissä järjestettävässä kansainvälisiin matkailijoihin keskittyvässä seminaarissa pureudutaan puolestaan saksankielisen Keski-Euroopan markkinoihin. Päivä tarjoaa muun muassa saksalaisten matkanjärjestäjien palautetta Saimaa Geopark –alueen tarjonnasta sekä tietoa tuotteistamisesta Keski-Euroopan näkökulmasta, esimerkiksi Keski-Euroopan markkinatrendeistä, asiakastarpeista ja Saimaan alueen matkailutuotteista Saksan markkinoilla. Toukokuussa Etelä-Savossa pidetään vielä laatuun keskittyvä työpaja.

 

Käytännön kosketusta geoparkeihin saadaan kotimaan ja ulkomaan opintomatkoilla. Huhtikuinen opintomatka kahteen Tšekkien geopark-kohteeseen, Bohemian Paradise UNESCO Geoparkiin sekä yksityisesti hallinnoituun Železné hory Geoparkiin (National Geopark Iron Mountains), tuo Saimaan yrittäjille kansainvälistä vertailupohjaa. Syksyllä järjestettävä opintomatka Suomen ainoaan UNESCO Geoparkiin Rokualle tarjoaa mahdollisuuden tutustua alueen geokohteisiin ja käydä alueen yrittäjien kanssa hedelmällistä keskustelua siitä, minkälaisia mahdollisuuksia geoparkkien toiminta voi tarjota yrittäjille ja miten yritysyhteistyötoimintaa voidaan kehittää Saimaa Geoparkin alueella yhdessä yrittäjien kanssa. Matkan aikana innovoidaan uusia ja olemassa olevia palveluita sekä edistetään palvelujen tuottamista verkostojen kautta.

Hankkeen järjestämät tilaisuudet palvelevat esimerkiksi luontomatkailuun, majoittumiseen, ravintolatoimintaan ja käsitöihin keskittyneitä yrityksiä. Vastikään avattu, hankkeen aikana täydentyvä tietopankki linkkeineen ja julkaisuineen tarjoaa hyödyllisiä työkaluja ja materiaaleja alueen nykyisille ja tuleville toimijoille oman toiminnan kehittämiseen.

Kortit on siis jaettu ja valtit ovat Saimaan alueella kädessä jo valmiiksi. Nyt yrittäjiltä vaaditaan vielä verkostoitumista ja yhteisiä ponnisteluita alueen elinvoiman ja houkuttelevuuden kasvattamiseksi, jotta kansainvälisessäkin kilpailussa käteen jäisi täyskäsi.

Laura Normio

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland Oy tuottaa Saimaa Geoparkin yritysyhteistyöhankkeen viestintää.