Eteläisellä Saimaalla sijaitseva Saimaa Geopark tuo esiin Saimaata ja sen käyntikohteita, joiden kautta tarina laajan järvialtaan geologiasta, luonnosta ja ihmiselämästä avautuu uudella tavalla.

Geopark kehittää Etelä-Saimaan luontomatkailua

Saimaa Geopark ry:n tavoitteena on kehittää luontomatkailua Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueella. 65 geokohdetta muodostavat eteläisen Saimaan alueella mielenkiintoisen ja vetovoimaisen matkailuympäristön, joka mahdollistaa uudenlaisen monipuolisen tuotteistuksen erilaisille matkailun ja vapaa-ajan kohderyhmille.

Saimaa Geoparkin laadun kehittämisen ja kestävän matkailun toimenpidesuunnitelma

Geologiaan pohjautuvassa matkailussa kestävyyden huomioiminen on peruslähtökohta, sillä sitä toteutetaan alueilla, jotka ovat herkkiä ja joiden matkailijaryhmät odottavat matkailupalveluja toteutettavan vastuullisesti.

Saimaa Geoparkin alueella on myös paljon toimijoita ja sidosryhmiä kuten yrityksiä, yhdistyksiä ja julkisia toimijoita kuten kuntia. Kaikilla näillä toimijoilla on oma roolinsa alueen laadun, turvallisuuden ja kestävyyden edistämisessä. Moni geokohde sijaitsee alueilla, joilla ei ole päivittäistä valvontaa ja hoitoa. Nämä asiat aiheuttavat omat haasteensa alueen toiminnan suunnitelmalliselle kehittämiselle.

Lue laadun kehittämisen ja kestävän matkailun toimenpidesuunnitelma täältä (PDF)

Laadun kehittämisen ja kestävän matkailun toimenpidesuunnitelma Issuu-julkaisuna

Saimaa Geoparkin alueen kohteille luotiin hoito- ja käyttösuunnitelma

Geoparkit toimivat kestävän kehityksen luontomatkailukohteina, jotka tarjoavat mahdollisuuden elinvoiman kasvattamiseen uudenlaisen matkailukonseptin avulla.

Suunnitelman neljä päätavoitetta oli selvittää: Mitä palveluja alueella on ja miten niitä voi kehittää, miten kävijämääriä voidaan ohjailla niin, ettei luonto, kasvit, eliöt ja geologiset ilmiöt vaarannu, millä tavoin geologia ja kulttuuri- sekä luonnonperintö voidaan yhdistää toisiinsa sekä ilmastonmuutoksen huomioiminen alueen kehittämisessä. Suunnitelmassa tuodaan esiin alueen hoidon ja käytön tavoitteet sekä esitetään toimenpide, – ja kehittämisehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulevaisuudessa alueen käyttäjämäärät tulevat todennäköisesti kasvamaan ja sitä kautta on tarvetta erilaisilla toimenpiteillä varmistaa alueen luontoarvojen säilyminen ja kohteiden matkailullisen vetovoiman kasvattaminen. Kriittisiä seikkoja ovat varsinkin saavutettavuus ja opastetut reitit.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Saimaa Geoparkin omista lähtökohdista ja tarpeista. Suunnitelman toivotaan nostavan lisäksi esille alueen jatkokehitystarpeita esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämisen ja yritysten palvelutarjonnan osalta.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä (PDF)

Hoito- ja käyttösuunnitelma Issuu-julkaisuna

RETKEILIJÄN ETIKETTI

Luonnossa liikkujan yleiset ohjeet

  • Suojele luontoympäristöä omalta osaltasi.
  • Anna eläinten ja kasvien olla rauhassa omassa ympäristössään.
  • Anna muidenkin nauttia luonnon rauhasta, vältä äänekästä toimintaa.
  • Siivoa aina jälkesi ja tuo kaikki roskat ja muut tavarasi pois maastosta.

Tulenteko

Nuotiotulen sytyttäminen on sallittu vain retkikohteiden rakennetuilla tulipaikoilla.

Polttopuukatoksen puut on tarkoitettu retkeilijöiden käyttöön.

Kun sytytät tulen, huolehdi myös sen sammuttamisesta.

Roskaton retkeily

Kaiken minkä jaksat kantaa maastoon, jaksat tuoda myös pois!

TURVATIETO

Hätätilanteessa soita numeroon 112.

Kerro sijaintisi sekä mitä on tapahtunut ja kuuntele ohjeet.

Saimaa Geoparkin alueella kulkeminen

Alueella sijaitseviin isompiin kaupunkeihin(Lappeenranta, Mikkeli ja Imatra) pääse kätevästi junalla.

Aikatauluja voi hakea VR:n sivuilta

Pienemmät kunnat (Juva, Ruokolahti, Sulkava, Taipalsaari, Savitaipale ja Puumala) ovat saavutettavissa linja-autoilla.

Aikatauluja voi hakea Matkahuollon sivuilta tai Savonlinjan sivuilta 

Saimaa Geoparkin geologiset reitit ja polut

Löydät lisätietoja Saimaa Geoparkin geologisista reiteistä ja poluista sivulta: Tekemistä Saimaa Geoparkin alueella  

sekä kansainvälisestä Outdoor Active retkeilypalvelusta: Saimaa Geoparkin tiedot