Oppilaitosyhteistyö

Saimaa Geopark on aloittanut oppilaitosyhteistyön yhteistyökoulujen kanssa. Kouluihin on jaettu ensimmäiset oppimateriaalit alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille. Materiaalit on saatavilla Drive-linkin kautta toiminnanjohtaja Heli Rautaselta: heli.rautanen@saimaageopark.fi, p. 040 572 0797.

Saimaa Geopark on kerännyt listan asiantuntijoista, jotka ovat käytettävissä oppituntien elävoittämiseen. Nimilista ja asiantuntijoiden erikoisalat avautuvat tästä: Asiantuntijapankki (PDF)

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa

Saimaa Geopark tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sekä kurssiyhteistyön muodossa. Kevättalvella 2019 Saimaa ja Lahden ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat suorittavat Georuoka elämyksenä (5op) kurssikokonaisuuden pohjautuen Saimaa Geoparkin teemoihin. Kurssin tavoitteena on tehdä tunnetuksi Saimaa Geoparkia ideoimalla ruokatuotteita ja esittelemällä niitä Imatrankoskellla järjestettävässä tapahtumassa. Lisäksi aktivoidaan paikallisia ravitsemispalveluja tuottavia yrityksiä hyödyntämään Saimaa Geopark -brändiä ja luomaan uusia ruoka- ja juomatuotteita. Imatrankosken tapahtuma järjestettiin 13.4.2019.

Opinnäytetöitä alueelta

Saimaa Geoparkin alueella tehtyjä opinnäytetöitä:

YAMK

Paikallisten asukkaiden motivaation merkitys Saimaa Geopark -luontokohteiden kehittämisessä (PDF) (Lavikka, Siru 2018)

Saimaan alueen matkailu vuonna 2030 (Laine, Suvi 2018)

AMK

Sisältösuunnitelma Saimaa Geoparkin sosiaalisen median kanaviin (Lampi, Essi 2021)

Saimaa Geoparkin alueella toimivien yrittäjien näkemykset vastuullisesta matkailusta (Tiippana, Anna 2018)

Lake Saimaa as A Potential Geopark – Cruising Companies’ Impressions on Geopark Water (PDF) – englanniksi (Rautanen, Heli 2016)