Enkelinpesä on suuren suonigneissilohkareen (12 m x 12 m x 5-8 m) halkeillessa syntynyt luolaryhmä, johon kuuluu lippaluola sekä pari lohkareen läpi vievää rakoluolaa. Kivipinnoilla on näkyvissä suuria granaattikiteitä, havainnollisia migmatiittirakenteita ja kvartsiutuneita osueita/juonia. Lippaluolan seinissä on myös 1.1 m korkeudella epämääräisiä, punaisia jälkiä, joiden arvellaan esittävän ihmishahmoa. Enkelinpesä on osa merkittyä Metsänväkitaipaleen polkuverkostoa, ja kohteen yhteydessä on pieni maja sekä nuotiopaikka ja penkkejä kalliolipan alla.

Enkelinpesä on yhtenä nähtävyytenä Metsänväkitaipaleen varrella. Metsänväkitaipale on retkeilyreitti, jolta on yhteys Neitvuoren maisemiin johdattelevalle Hiidenkierrokselle: Neitvuoren reittien kuvaus ja ohjeita saapumiseen

Lisää tietoa, muun muassa ajo-ohjeet Neitvuorelta Enkelinpesälle löytyvät tästä linkistä

Hiidenmaan poluista ja Metsänväkitaipaleesta löydät tietoja ja karttalinkkejä Juvan kunnan nettisivuilta

 

Koordinaatit: x=542372,600 y=6842452,600 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.712846389, 27.801469444 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti