1.5 km pitkä, kaareva Huuhanrannan hiekkaranta on yksi Saimaan pisimpiä, ja täten saanut lempinimen ”Saimaan Riviera”. Huuhanranta on osa Kyläniemen reunamuodostumajaksoa, ja sitä luonnehtivat useat eri kehitysvaiheiden muinaisrannat, eli Baltian jääjärven (n. 105-106 m mpy), Etelä-Saimaan jääjärven (n. 91-92 m mpy) sekä Suursaimaan (n. 83 m mpy) rannat. Huuhanranta on Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkikohde. Retkeilijän palvelut löytyvät avoimen rannan länsipäästä. Kohteessa on myös Saimaa Geoparkin opasteet.

Huuhanrannalla on joissain rantakerrostumissa nähtävissä jäätikön sulamisvesien uurtamia muinaisia uomastoja. Rannan tuntumassa on myös nyky-Saimaan rantavalleja ja -palteita. Lisäksi rannan kaakkoispäässä on jäätikön uurteiseksi hioma laaja kiillegneissistä koostuva kallioalue. Rantakallioiden kautta kulkee kahden laaja-alaisen kivilajialueen, kiillegneissin ja tonaliitin rajapinta.

Huuhanrannan paahteisilla ja avoimilla etelärinteillä viihtyy kasvi- ja eläinlajistoa, joka kestää kuivuutta ja suuria lämpötilan vaihteluita. Esimerkiksi hietaneilikka on yksi Huuhanrannan muinaisten rantatörmien kasvilaji.

Huuhanrannan parkkipaikalla sijaitsevan Saimaa Geoparkin opasteen sisältö (pdf)

Huuhanrannalle laskeutuvan polun varrella sijaitsevan opasteen sisältö (pdf)

Huuhanranta on yksi Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kohteista: Muinaismerestä Saimaaksi -reitin opaskirja (pdf)

Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kuvauksen ja ohjeita saapumiseen löydät Outdoor Active retkeilyportaalin sisällöistä: Geologinen retkiopas eteläiselle Saimaalle

Huuhanrannasta löydät lisää tietoa myös tästä linkistä

Ruokolahden geokohteista tehtyjä videoita voit katsella Ruokolahden kunnan YouTube-kanavalta.

Huuhanrannasta on video myös Saimaa Geoparkin Youtube-kanavalla

 

Koordinaatit: x=574809,516 y=6800986,523 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.335749973, 28.398017043 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

 

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Nuotiopaikka
  • Pysäköintipaikka
  • Uintipaikka