1.5 km pitkä, kaareva Huuhanrannan hiekkaranta on yksi Saimaan pisimpiä, ja täten saanut lempinimen ”Saimaan Riviera”. Huuhanranta on osa Kyläniemen reunamuodostumajaksoa, ja sitä luonnehtivat useat eri kehitysvaiheiden muinaisrannat, eli Baltian jääjärven (n. 105-106 m mpy), Etelä-Saimaan jääjärven (n. 91-92 m mpy) sekä Suursaimaan (n. 83 m mpy) rannat. Joissain rantakerrostumissa on nähtävissä myös jäätikön sulamisvesien uurtamia muinaisia uomastoja. Rannan tuntumassa on myös nyky-Saimaan rantavalleja ja -palteita. Lisäksi rannan kaakkoispäässä on jäätikön uurteiseksi hioma laaja kiillegneissistä koostuva kallioalue. Rantakallioiden kautta kulkee kahden laaja-alaisen kivilajialueen, kiillegneissin ja tonaliitin rajapinta. Huuhanrannan paahteisilla ja avoimilla etelärinteillä viihtyy kasvi- ja eläinlajistoa, joka kestää kuivuutta ja suuria lämpötilan vaihteluita. Esimerkiksi hietaneilikka on yksi Huuhanrannan muinaisten rantatörmien kasvilaji. Retkeilijän palvelut löytyvät avoimen rannan länsipäästä. Kohteessa on myös Saimaa Geoparkin opasteet.

Huuhanrannan parkkipaikalla sijaitsevan Saimaa Geoparkin opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/huuhanranta_1907_web.pdf

Huuhanrannalle laskeutuvan polun varrella sijaitsevan opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/huuhanranta_a3_1907_web.pdf

Huuhanranta on yksi Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kohteista. Reitin opaskirja löytyy täältä ja reittikuvaus ja ohjeita saapumiseen: https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/kohde/?id=38724678

Kohteesta löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

Ruokolahden geokohteista tehtyjä videoita voi katsella Ruokolahden kunnan Youtube-kanavalta.

Huuhanrannasta on video myös Saimaa Geoparkin Youtube-kanavalla.

 

Koordinaatit: x=574809,516 y=6800986,523 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.335749973, 28.398017043 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

 

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Nuotiopaikka
  • Pysäköintipaikka
  • Uintipaikka