Vuoksen puhjetessa 5 700 vuotta sitten virtaava vesi kulutti kallioruhjeeseen uoman, joka nykyisin tunnetaan Imatran koskena. Uoman itäpuolella on Kruununpuiston saari, jonka kallioihin virtaava vesi on uurtanut hiidenkirnuja.

Imatran kosken uoman itärinne on jyrkkä ja alaosastaan kuluneempi, koska virtaava vesi on kuluttanut liuskeista kiillegneissiä voimakkaammin kuin sen yläpuolella olevaa kestävämpää graniittia. Uoman länsireuna puolestaan on loivempi ja laskee uomaan kiillegneissin liuskeisuuden suuntaisesti. Uoman pohjalla on myös itärinteen yläosasta irronneita graniittilohkareita. Uoman itäpuolella on Kruununpuiston saari, jonka kallioihin virtaava vesi on uurtanut hiidenkirnuja Vuoksen alkuaikoina, jolloin joki oli leveämpi. Saaren keskiosassa on noin 50 pienemmän hiidenkirnun ryhmä, kun taas saaren pohjoisosassa on suurempi, sivuiltaan avoin kaksoiskirnu.

Tutustu Saimaa Geoparkin opasteeseen, joka sijaitsee Imatrankoskella (pdf)

Opasteen kolmesta taulusta avautuu erilaisia sisältöjä mobiililaitteella (taulusarja, joka alkaa otsikolla ”Löydä Saimaan kätketyt aarteet”). Tarvitset sisältöjen katselemiseen ilmaisen Salmi AR -sovelluksen. Sisällöt ovat kuvia, videoita, äänikerrontaa ja kurkistusikkunoita. Löydät tietoa Suvorovin ajasta, sota-ajasta ja teollistumisen ajasta, ja pääset katselemaan miltä alueella näytti 11 000 vuotta sitten ja miten esi-isät elelivät. Lue Salmi AR -sovelluksen lataamisohjeet tästä pdf tiedostosta

Imatrankoski ja Kruununpuisto ovat kohteita Imatran georeitti -oppaassa (pdf). Kruununpuiston polkujen reittikuvauksen ja ohjeita saapumiseen löydät Outdoor Active retkeilyalustan sisällöistä:  Imatran georeitti Kruununpuiston reittikuvaus

Vuoksen maisemissa kulkee myös kulttuurireitti. Tutustu Vuoksen kulttuurireittiin tämän linkin kautta

Imatrankoskesta ja Kruununpuistosta löydät lisää retkitietoa myös tämän linkin kautta

Katso video Imatran koskesta Saimaa Geoparkin YouTube-kanavalta

Imatran kaupungin Virtuaalikoski-hankkeessa luotiin virtuaalinen koskinäytös. Katso virtuaalinen koskinäytös tästä (huom. toimii vain mobiilissa)

 

Koordinaatit: x=595347,817 y=6782867,26 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.168663265, 28.772491377 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Näköalapaikka
  • Pysäköintipaikka