Vuoksen puhjetessa 5 700 vuotta sitten virtaava vesi kulutti kallioruhjeeseen uoman, joka nykyisin tunnetaan Imatran koskena. Uoman itärinne on jyrkkä ja alaosastaan kuluneempi, koska virtaava vesi on kuluttanut liuskeista kiillegneissiä voimakkaammin kuin sen yläpuolella olevaa kestävämpää graniittia. Uoman länsireuna puolestaan on loivempi ja laskee uomaan kiillegneissin liuskeisuuden suuntaisesti. Uoman pohjalla on myös itärinteen yläosasta irronneita graniittilohkareita. Uoman itäpuolella on Kruununpuiston saari, jonka kallioihin virtaava vesi on uurtanut hiidenkirnuja Vuoksen alkuaikoina, jolloin joki oli leveämpi. Saaren keskiosassa on noin 50 pienemmän hiidenkirnun ryhmä, kun taas saaren pohjoisosassa on suurempi, sivuiltaan avoin kaksoiskirnu.

Saimaa Geoparkin opaste Imatrankoskella: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/imatrankoski_1803_p2_optimized.pdf

Imatrankoski ja Kruununpuisto ovat kohteita Imatran georeitti -oppaassa. Kruununpuiston polkujen reittikuvaus ja ohjeita saapumiseen: https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/kohde/?id=38811281

Vuoksen maisemissa kulkee kulttuurireitti, josta löydät tietoja täältä: https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/kohde/?id=38969611

Imatrankoskesta ja Kruununpuistosta löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

Katso video Imatran koskesta Saimaa Geoparkin YouTube-kanavalta.

Imatran kaupungin Virtuaalikoski-hankkeessa luotiin virtuaalinen koskinäytös, jonka voit käydä katsomassa täältä (huom. toimii vain mobiilissa)

 

Koordinaatit: x=595347,817 y=6782867,26 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.168663265, 28.772491377 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Näköalapaikka
  • Pysäköintipaikka