Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde Kaskiin maisema-alue on valtakunnallisesti määritelty arvokkaaksi maisema-alueeksi. Maisema on hyvin säilynyttä perinteistä maalaismaisemaa mäkikylineen ja peltoineen. Kaskiin asutus on muodostunut drumliinien päälle ja niiden etelänpuoleisille lämpimille rinnealueille.

Keskeisin piirre nykymaisemassa on pitkälle jatkuva avoin peltojen jatkumo, joka on syntynyt vähitellen 1960-1990-luvuilla tehtyjen pellonraivaustoimien myötä. Moreeniselänteet sopivat hyvin kaskeamiseen ja drumliinien supra-akvaattiset eli vedenkoskemattomat alueet, jotka koostuvat mannerjäätikön sulamisvesien huuhtomattomasta, hienoainesta sisältävästä moreenista, olivat ravinteikkaita viljelysmaita.

Kaskii on kuulunut valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin vuodesta 1995. Kaskiin arvotekijöitä ovat mm. hyvin säilynyt perinteinen mäkikylän ja rantakylän asutusrakenne, kylän rinteiltä aukeavat avarat, metsien ja Sulajärven rantojen reunustamat peltonäkymät sekä avaraa maisemaa ylläpitävä elinvoimainen maatalous laiduntavine karjoineen.

Lisätietoa maisema-alueesta löytyy Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannasta

Kaskiin alueen geologiaa, muun muassa drumliineja, ja kaskikulttuuria kuvaillaan tarkemmin Saimaa Geoparkin opasteessa (pdf)

Kaskiin maisema-alueesta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x= 558000,131 y= 6849040,852 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.769931231, 28.099111104 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Anna Tiippana

Sijainti