Kuurmanpohjan Saarenojan kivikautinen asutus on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde. Kuurmanpohja-Saarenoja alue sijaitsee Ensimmäisen Salpausselän kaakkoispuolella lähellä valtakunnan rajaa. Alueella on suuria korkeuseroja ja kallioperän ruhjevyöhykkeisiin muodostuneita laaksoja, jotka olivat 11 000 vuotta sitten muinaisen Itämeren eli Yoldiameren kapeita lahtia. Noin 10 800 vuotta sitten valtameriyhteys katkesi maankohoamisen takia ja Itämeressä alkoi makeavetinen Ancylusjärvi-vaihe.

Kuurmanpohjan Saarenojan alueella on asuttu vanhemmalla kivikaudella noin 10 000-11 000 vuotta sitten. Aikaa kutsutaan mesoliittiseksi ajaksi.

Saimaa Geopark ja Rural Explorer -hanke ovat tehneet hedelmällistä yhteistyötä Geopark kohteiden tarinallistamisessa. Yksi esimerkki yhteistyöstä on asiantuntijatietoa ja tarinaa yhdistelevä video Kuurmanpohjan Saarenojan kivikautisesta asuinpaikasta.  Voit katsoa Kuurmanpohja-videon Saimaa Geoparkin YouTube-kanavalta

Lue myös Rural Explorer -hankkeessa tehty Kuurmanpohjan Saarenojan kivikautiseen asuinpaikkaan liittyvä tarina Sudet tulivat keskiyöllä (pdf) (Tarina: Pekka Vartiainen)

Tarinaan liittyvät pohjatiedot: Joutsenon Kuurmanpohjassa on ollut pysyvää asutusta jo lähes 10 500 vuotta sitten. Viimeaikaisten kaivausten perusteella on voitu todeta, että muinaisen järven rannalle asettautuneet ihmiset metsästivät ja harjoittivat jopa pienimuotoista kallion louhintaa työvälineiden ja aseiden tykötarpeiksi. On hyvin luultavaa, että heidän seuranaan oli myös koiria.

Kuurmanpohja-Saarenojan alueesta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit x= 592961 y= 6771525 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.067464312, 28.722560136 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Saimaa Geopark

Sijainti