Murheistenrannan kivikautinen asuinpaikka on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde. Murheistenranta sijaitsee Lappeenrannassa Kanavansuun alueen itäpuolella ja Saimaan Laihianselän etelärannalla. Nykyisen rantaviivan tuntumassa on yleinen uimaranta, josta maasto kohoaa muinaisrantoina sisämaan suuntaan. Murheistenrannan kivikautinen asuinpaikka on rinteen alaosassa olevalla tasanteella.

Murheistenrannan asuinpaikalla on asuttu noin 6000 vuotta sitten. Asutus ajoittuu tyypillisen kampakeramiikan aikaan (4000-3500 eKr). Kohteesta on löydetty kampakeramiikkaa, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Koekaivauksissa on löydetty myös kuopin koristettua keramiikkaa ja jopa yksi pala nuorakoristeista keramiikkaa. Alueella on asumuspainanne, mutta sitä on vaikea erottaa maastosta. Ylempänä rinteessä on Salpalinjan kaivantoja.

Lisätietoa kivikautisesta asuinpaikasta löydät Lappeenrannan museoiden Etelä-Karjalan esihistoriaa ja muinaisjäännöksiä -nettipalvelusta ja  Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta

Murheistenranta sijaitsee Ensimmäisen Salpausselän proksimaaliosassa eli reunamuodostuman muinaisen jäätikön puoleisessa rinteessä, joka on syntynyt noin 12 100 vuotta sitten. Ensimmäisen Salpausselän kerrostumat koostuvat jäätikköjokien lajittelemasta hiekasta ja sorasta sekä jäätikön puskemasta moreenista. Murheistenrannan hiekka- ja sorakerrostumat ovat muinaisen Itämeren ja Saimaan aaltojen huuhtomia ja muokkaamia.

Murheistenrannan kivikautisesta asuinpaikasta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x= 570560 y= 6772559 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.081398848, 28.308001658 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes / Saimaa Geopark

Sijainti

  • Uintipaikka