Liehtalanniemi on kalliorantainen niemi, jonka kallioperä on alueelle tyypillisesti raitaista kiillegneissiä tai suonigneissiä. Rantakallioissa on havaittavissa pohjoisluode-eteläkaakko -suuntaisia jäätikön aiheuttamia uurteita, sekä aallokon kuluttamia painanteita. Rannoilla on myös muutamia siirtolohkareita sekä pieniä, rapautumisen aiheuttamia louhikoita. Liehtalanniemen perinnemaisemassa toimii pientilamuseo, jonka yhteydessä ja rantakallioita pitkin kulkee opastauluilla varustettu luontopolku. Liehtalan museotilan metsät ovat olleet rauhoitettuja 1980-luvulta asti. Luontopolulla kohtaat rehevän saaristoluonnon, saatat kuulla kuhankeittäjän vihellyksen ja pääset nauttimaan Saimaan näkymistä.

Liehtalanniemen rantakallioiden raitainen kiillegneissi oli alkujaan noin 1,9 miljardia vuotta sitten muinaismeren pohjalle kerrostunutta hiekkaa ja savea. Nämä muinaismeren sedimentit muuttuivat kiillegneissiksi vuorijonopoimutuksessa syvällä maankuoressa. Vuorenpoimutuksen aikana noin 15 km syvyydessä puolijähmeän kiillegneissimassan sekaan muodostui tai tunkeutui graniittista kivisulaa. Se kiteytyi kiillegneissin sekaan raidoiksi ja suoniksi, muodostaen kivilajin jota kutsumme raitaiseksi kiillegneissiksi tai suonigneissiksi.

Liehtalanniemestä löydät lisää tietoa, mm. ohjeita saapumiseen Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=559933,805 y=6814761,763 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.461966510, 28.124530662 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Pysäköintipaikka