Lietvesi on tyypillistä Salpausselkien pohjoispuolista Saimaata: kalliosaarten pirstoma vesistöalue muodostaa labyrintin, jota halkovat jääkaudesta muistuttavat harjujaksot. Kallioperän pääkivilaji on alueelle tyypillisesti granaatti-kordieriitti-kiillegneissiä, jossa on suonina graniittisia juonia. Lähistöllä on myös muinainen, jyrkkärinteinen linnavuori, jonka yhteydessä on jäänteitä kivivalleista. Linnavuori sijaitsee Ihantsalon lounaisrannalla.

Lietvedentiellä on Rapeikko nimisessä saaressa taukopaikka maisemien ihailua varten. Kesäaikaan pienen parkkipaikan kupeessa toimii kioski. Taukopaikalla on myös Saimaa Geoparkin opaste: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/02/geopark_opastaulut_lietvesi_1806_web.pdf

Lietveden maisematiestä löydät lisää tietoa, mm. ohjeita saapumiseen Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=551161,358 y=6824414,769 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.549870023, 27.962638241 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Näköalapaikka
  • Pysäköintipaikka