Lietvesi on tyypillistä Salpausselkien pohjoispuolista Saimaata: kalliosaarten pirstoma vesistöalue muodostaa labyrintin, jota halkovat jääkaudesta muistuttavat harjujaksot. Kallioperän pääkivilaji on alueelle tyypillisesti granaatti-kordieriitti-kiillegneissiä, jossa on suonina graniittisia juonia. Lähistöllä on myös muinainen, jyrkkärinteinen linnavuori, jonka yhteydessä on jäänteitä kivivalleista. Linnavuori sijaitsee Ihantsalon lounaisrannalla.

Lietvedentiellä on Rapeikko nimisessä saaressa taukopaikka maisemien ihailua varten. Kesäaikaan pienen parkkipaikan kupeessa toimii kioski.

Lietveden taukopaikalla on Saimaa Geoparkin opaste (pdf)

Lietveden maisematiestä löydät lisää tietoa, mm. ohjeita saapumiseen, tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=551161,358 y=6824414,769 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.549870023, 27.962638241 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Näköalapaikka
  • Pysäköintipaikka