Matinmäen drumliinikilpi on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi moreenimuodostumaksi, joka on osa tuhansista selänteistä koostuvaa Pieksämäen drumliinikenttää. Kenttä ulottuu Keski-Suomesta Etelä-Savoon muodostaen viuhkan, joka kuvastaa Järvi-Suomen virtauskielekkeen liikesuuntaa. Drumliinien suunta yhdessä kallioiden uurteiden kanssa osoittavat jään tulosuunnan olleen 335o-340o. Kallioperä on alueelle tyypillisesti kordieriitti-, granaatti- ja sillimaniittipitoista kiillegneissiä, jonka seassa on graniittisia juonia ja suonia.

Matinmäen ja lähialueen drumliinit ovat syntyneet mannerjäätikön pohjaosassa kulkeutuneen kiviaineksen kerrostuessa alustan kalliokohoumien taakse jään liikkeen suuntaisiksi selänteiksi. Termi drumliinikilpi viittaa siihen, että Matinmäen selänneryhmällä on yhteinen leveä kalliosydän. Kaakon suunnassa Matinmäen drumliinikilpi rajautuu Vitjasenjärven murroslaaksoon. Drumliinikilvellä tehtyjen luotausten perusteella moreenin paksuus on selänteiden kohdalla 10-25 m. Alueen drumliineille ovat ominaisia myös niiden pinnalla yleisesti esiintyvät fluting-selänteet. Ne ovat 1-5 metriä korkeita, satojen metrien mittaisia ja täsmälleen jään liikesuuntaa osoittavia moreenivalleja, jotka näkyvät korkeusmallikartoilla maaston juovaisuutena.

Alueella on merkitty luontopolku, jonka varrella voi drumliinien, silokallioiden ja siirtolohkareiden lisäksi ihmetellä soistunutta, kaarenmuotoista Harakkalampea. Lampi syntyi, kun luoteesta virtaava jäätikkö kohtasi kalliokohouman. Jään virtaus muuttui kallionmuotoja myötäileväksi, ja se kulutti maata erityisesti kallion edestä virtaussuunnan mukaisesti sirpinmuotoiseksi altaaksi.

Matinmäen drumliinikilpi sijaitsee Anttolassa Hovintien varrella. Alueella kiertävälle luontopolulle pääsee Anttolanhovin paikoitusalueelta. Matinmäki on Hovintien pohjoispuolella.

Matinmäestä löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x= 531851,296 y= 6827306,502 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.577905631, 27.599836889 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Harakkalampi, Tapani Tervo

Sijainti