Brahelinnan rauniot on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde. Ristiinassa sijaitseva Brahelinna oli Suomen kenraalikuvernööri Pietari Brahen 1600-luvulla rakennuttama linnakartano, josta on säilynyt nykypäiviin vain vähäisiä raunioita. Kohde oli alun perin hallintorakennukseksi suunniteltu ja suojamuureilla ympäröity massiivinen kivirakennus, joka jäi rappiolle 1700-luvulla käydyn Suuren Pohjan sodan jälkeen. Myöhemmin raunioita on purettu ja kiviä hyödynnetty muissa rakennushankkeissa.

Löydät lisää tietoa Brahelinnan historiasta Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta

Brahelinna osana Ristiinan vanhaa kuntakeskustaa on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Löydät lisää tietoa Museoviraston palvelusta

Lisätietoa Brahelinnan raunioista ja Ristiinan muista nähtävyyksistä (ristiina.fi)

Rauniot sijaitsevat kiillegneissimäellä, joka oli mannerjäätikön alta vapautuessaan n. 11 400 vuotta sitten pieni kallioluoto muinaisen Itämeren eli Yoldiameren ulapalla. Kiillegneissikallioperä on näkyvissä useina jäätikön uurteisiksi hiomina silokallioina. Sellaiselle on pystytetty myös J.Z.Dunckerin (1774-1809) muistomerkki. Duncker oli Ruotsin armeijan everstiluutnantti ja syntyjään Ristiinasta.

Brahelinnasta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Osoite: Linnantie, 52300 Ristiina

 

Kuva: Kyytinen Pekka, Museoviraston kuvakokoelmat

Sijainti