Luonterin järvialue on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde. Luonteri on erittäin laaja Saimaan järvialue lähellä Mikkeliä. Se on kuuluisa kalliorannoistaan ja puhtaasta vedestään. Alueen kallioperä on granaatti-kordieriitti-kiillegneissiä ja graniittia. Toisinaan mainitut kivilajit muodostavat seoskiviä. Silloin kiillegneississä on graniittista ainesta suonina tai laajempina alueina.

Luonterin kalliosaarissa ja rannoilla on usean metrin korkuisia jyrkänteitä. Ne kuvastavat kallioperän ikivanhoja alueellisia ruhjeita ja rikkonaisuutta. Muodot erottuvat hyvin, sillä jääkausiajan toistuvien jäätiköitymisten aikana mannerjäätikön louhintatyö kohdistui voimakkaimmin juuri kallioperän heikkousvyöhykkeisiin. Mannerjäätikkö virtasi luoteesta kaakkoon ja se näkyy Luonterin maiseman suuntauksena edelleen.

Varteussaari (joissakin kartoissa Vartiosaari) on hyvä esimerkki karun järven karusta kalliosaaresta. Se on noin 1 km2 kokoinen kallioinen saari Luonterin vesistön lounaisosassa. Idän ja erityisesti koillisen suunnassa saarta ympäröivät laajat selkävedet. Saaren pohjois- ja länsipuolella on kapeita salmia ja rannat ovat lähellä olevien kalliosaarien suojaamia. Saaren pohjoispäähän suojaisaan lahteen on rakennettu myös Varteuksen retkisatama.

Luonterin retkisatamista löytyy tietoa Metsähallituksen Luontoon.fi-palvelusta

Anttolan satamassa on Saimaa Geoparkin opaste, jossa kerrotaan alueen geologiasta ja kohteista (pdf)

Opasteen kolmesta taulusta avautuu erilaisia sisältöjä mobiililaitteella (taulusarja, joka alkaa otsikolla ”Löydä Saimaan kätketyt aarteet”). Tarvitset sisältöjen katselemiseen ilmaisen Salmi AR -sovelluksen. Sisällöt ovat kuvia, videoita, äänikerrontaa ja kurkistusikkunoita. Löydät tietoa Suvorovin ajasta, sota-ajasta ja teollistumisen ajasta, ja pääset katselemaan miltä alueella näytti 11 000 vuotta sitten ja miten esi-isät elelivät. Lue Salmi AR -sovelluksen lataamisohjeet tästä pdf tiedostosta

Luonterin maisemissa on useita Saimaa Geoparkin geokohteita: Neitvuoren kalliomaasto, Enkelinpesän hajonnut siirtolohkare, Raintsaaren harjusaari ja kalliopaljastumat, Karihiekan hiekkaranta ja rantakalliot, Sarkaslammen kalliomaasto ja esihistorialliset kohteet, Kaarnavuoren kalliolippa, Rakokivien siirtolohkareet ja Haukkovuoren jyrkänteet.

Luonterin huippuoligotrofinen ja kirkas järvi on Natura 2000 -aluetta. Kasvitieteellisesti se on ruokojärvityyppiä. Luonteri on myös saimaannorpan elinaluetta. Alueen metsät ovat pääosin karuja kalliomänniköitä ja alueella on merkitystä vanhojen metsien suojelun kannalta. Lisää tietoa Luonterin Natura-alueesta löytyy Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta

Luonterin alueesta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x= 543904 y= 6833936 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.636228437, 27.828382123 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

kuva: Jari Nenonen

Sijainti

  • Melonta
  • Näköalapaikka
  • Veneily