Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde Pien-Toijolan talonpoikaismuseo kattaa 1800-luvun maatilan 28 rakennusta, jotka ovat kaikki alkuperäisillä paikoillaan. Vanhimmat aitat ja savutupa ovat 1700-luvulta. Museossa pääset tutustumaan entisaikaiseen asumiseen ja se on näin ollen harvinainen muistomerkki. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo onkin valittu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon. Pien-Toijolan pihapiirissä on myös kuvattu monia suomalaisia elokuvia.

Lisätietoa museosta löydät Visit Mikkelin nettisivuilta

Toijolan kylän historiallisista kohteista löydät tietoja myös Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksesta

Pien-Toijolan talonpoikaismuseon pihapiirin rakennukset on rakennettu suonigneissistä koostuville kallioille. Kalliot ovat paljastuneina monin paikoin ja niistä voit etsiskellä ja tarkastella erikoisia rakenteita, sulkeumia. Ne ilmenevät kalliopinnoilla erimuotoisina rinkuloina ja pyöreänmuotoisina kappaleina, jotka ovat syntyneet kallioperän muodostumisprosessissa yli miljardi vuotta sitten. Kallioiden kivilaji suonigneissi oli alkujaan miljardeja vuosia sitten muinaismeren pohjalle kerrostunutta hiekkaa ja savea. Nämä muinaismeren sedimentit muuttuivat kiillegneissiksi vuorijonopoimutuksessa syvällä maankuoressa. Kiillegneississä tapahtui osittaista sulamista ja uudelleen kiteytymistä poimutusprosessin aikana ja sen jälkeen. Osittaisen sulamisen kautta syntyneet rakenteet näkyvät kivessä vaaleina graniittisina raitoina ja suonina. Siitä tulee suonigneissin kivilajinimi. Osittaisen sulamisen ja uudelleen kiteytymisen kautta syntyivät myös erimuotoiset sulkeumat, joiden syvemmälle rapautuneet osat ovat sisältäneet kiillegneissiä heikompia kalkki-, hiili- ja rikkipitoisia kerroksia ja osia.

Pien-Toijolan talonpoikaismuseosta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Osoite: Suurlahdentie 1982, 52360 Ristiina

 

kuva: Emmi Eronen, 2013, Mikkelin kaupungin museot

Sijainti