Morruuvuori on karkearakeisesta, porfyyrisestä rapakivigraniitista koostuva kallioalue, joka kohoaa 40-47 m Kuolimojärven pinnan yläpuolelle. Alueen kallioperää halkovat lounas-koillinen ja luode-kaakko -suuntaiset pystyraot, sekä rapakivelle tyypillinen vaakarakoilu. Erityisesti luode-kaakko -rakoilusuunta kuvastuu selvästi kallioselänteen koillis- ja lounaisosissa jyrkänteinä ja portaina. Rapakivelle tyypillisesti kallio on ajan myötä moroutunut, jonka seurauksena mäen rinteille on valunut rapautumissoraa keilamaisiksi kasoiksi. Myös hiekka- ja sorarannat ovat aaltojen morosta huuhtomia ja maasälvästä johtuen väriltään voimakkaan punaisia.

Morruuvuoren rapakiven karkearakeisuus ja porfyyrinen rakenne (sisältää suuria maasälpähajarakeita) aiheuttavat sen, että kiderakenteeltaan erilaisten mineraalien sidospinnat irtoavat lämpötilanvaihteluissa vähitellen toisistaan. Tämän rapakivigraniiteille tyypillisen ominaisuuden tuloksena kiven rakenne löyhtyy ja se moroutuu pitkän ajan kuluessa soran kaltaiseksi irtomaaksi.

Morruuvuori sijaitsee Kuolimon rannalla Suomenkylästä noin 4 km kaakkoon. Kohteeseen pääsee parhaiten tutustumaan kesällä veneellä tai talvella jäätä pitkin.

Morruuvuoresta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=527147,884 y=6794004,650 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.279315612, 27.506396896 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti