Taipalsaaren kuntakeskuksen eteläpuolella on Saimaanharjuksi kutsuttu jäätikköjokikerrostuma, joka on osa katkonaista reunamuodostumavyöhykettä Salpausselkien välillä. Vyöhyke siis osoittaa I Salpausselkää nuorempaa, mutta II Salpausselkää vanhempaa jäänreunanasemaa. Osa Taipalsaaren asutuksesta löytyy Saimaanharjun suppien täplittämältä laelta. Sen rinteillä on muinaisrantoja ja kerrostuman eteläosassa Vaaterannassa kivikautinen asuin- ja hautapaikka. Saimaanharjun alueelle päästään, kun ajetaan kuntakeskustasta etelään tietä 408 noin 3,5 km.

Saimaanharjun Suurilampi on suppa, jonka vedenpinnan taso (77,7 m mpy) on ympäröivää Saimaata kaksi metriä korkeammalla. Se tarkoittaa, että suistokerrostumassa on myös huonosti vettä läpäiseviä maalajeja kuten savea. Suppia muodostui jäätikköjokien kerrostamiin harjuihin ja suistoihin jäälohkareiden hautautuessa niiden hiekka- ja sorakerrostumiin. Kun jäälohkareet sulivat vähitellen pois, jäljelle jäi erikokoisia ja -muotoisia kuoppia. Supat voivat olla metsää kasvavia kuivan maan suppia tai jos ne ovat yhteydessä pinta- tai pohjaveteen, suppalampia tai soistuvia suppia.

Kunnantalo ja kirkko sekä Saimaa Geoparkin opaste löytyvät kuntakeskuksen puolelta. Taipalsaaren kirkko ja sen vieressä sijaitseva Röytyn kotiseututalo ovat Saimaa Geoparkin kulttuurikohteita.

Saimaa Geoparkin opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/taipalsaari_1805_web.pdf

Löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=557095,155 y=6781065,800 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.159942653, 28.061010975 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: RS-kuvapalvelu

Sijainti