Muukonsaari on kallioinen saari, joka on osittain ohuen maa-aineksen peitossa. Saaren kallioperä koostuu alueelle tyypillisestä kiillegneissistä. Retkeilykäyttöön soveltuvan saaren pohjoispään lehtometsässä on luontopolku, joka kulkee myös rauhoitetulla alueella. Muukonsaari on lisäksi yksi Saimaa Geoparkin kohdealue, jossa kasvaa pähkinäpensaita.

Saimaan etelärantaa reunustaa Ensimmäinen Salpausselkä, joka syntyi muinaisen mannerjäätikön reunaan noin 12 000 vuotta sitten. Tuolloin Muukonsaari oli jäätikön edustalla velloneen Baltian jääjärven pinnan alla. Jääjärven pohjalle, Muukonsaaren 1,9 miljardia vuotta vanhojen kallioselänteiden painanteisiin muodostui hienoainespitoisia maita, jotka paljastuivat veden alta Baltian jääjärven pinnan äkillisesti laskiessa noin 11 600 vuotta sitten. Aallot eivät ehtineet huuhtoa maa-aineksia ja sen johdosta Muukonsaaressa on säilynyt ravinteikas kasvualusta vaateliaalle lehtokasvillisuudelle.

Muukonsaaren lehtoalueella kulkee luontopolku, jonka varrella tutustutaan mm. lehmuksiin ja pähkinäpensaisiin sekä rantakallioiden geologiaan.

Muukonsaaren geologiasta kertovan Saimaa Geoparkin opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/muukonsaari_1908_web.pdf

Kohteesta löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

Lue myös Rural Explorer -hankkeessa tehty tarina Kyniä taivaalta, joka sijoittuu ajallisesti keväälle 1918 Muukonsaaren läheisyyteen. (Tarina: Pekka Vartiainen)

 

Koordinaatit: x=580019,484 y=6781551,894 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.160297110, 28.487078968 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti

  • Jätepiste
  • Nuotiopaikka