Baltian jääjärveä seuranneessa paikallisten jääjärvien vaiheessa, noin 11 590-11 400 vuotta sitten, niin Myllylammen alue kuin läheinen Lavikanlahtikin toimivat jääjärvien purkausuomina. Myllylammen-Kärenlammen uoma oli seuraavan kerran toiminnassa Suursaimaa-vaiheessa.

Saimaan laajeneminen alkoi Vuoksen vesistöalueen viimeisten järvien kuroutuessa noin 9 500 vuotta sitten. Koska vedet virtasivat pohjoiseen ja maa kallistui samalla kaakkoa kohti, vesi alkoi nousta kuivalle maalle altaiden eteläosassa. Tämä johti viisi vuosituhatta jatkuneeseen tulvaan, jonka kuluessa alue laajeni Suursaimaaksi. Vedenpinnan nousun seurauksena Myllylammen-Kärenlammen kohdalle puhkesi lasku-uoma 6 300 vuotta sitten, ja vesi virtasi sen kautta aina Vuoksen puhkeamiseen saakka (5 700 vuotta sitten). Nykyisin uoma on pienien lampien, kapeiden kannasten ja soistuneiden painanteiden muodostama ketju. Alueella on myös II maailmansodan aikaisia kaivantoja sekä kivisiä panssariesteitä.

Myllylammesta kertova Saimaa Geoparkin opaste (pdf)

Myllylammesta löydät lisää tietoa myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=555777,600 y=6767412,802 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.037578758, 28.032528890 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti