Naisvuori on Mikkelin kaupungin keskustassa sijaitseva kiillegneissimäki, joka kohoaa noin 25 m ympäristöään korkeammalle. Mäen loiva luoteisrinne on samansuuntainen kiillegneissin liuskeisuuden kanssa, kun taas jyrkkä kaakkoisrinne on syntynyt liuskeisuutta vastaan kohtisuoran rakoilun ja mäen yli kohti kaakkoa virranneen mannerjäätikön louhinta- ja kulutustyön tuloksena. Mäen laelta näkee kauas, minkä vuoksi paikka soveltuu hyvin alueellisen geologian esittelyyn. Mäen laella on myös näköalakahvila.

Naisvuoren laelle johtava tie kiertää loivan luoteisrinteen kautta. Kaakon suunnasta laelle pääsee jyrkkiä kiviportaita. Portaiden rakentamisen yhteydessä kallioseinämää on louhittu jonkin verran.  Louhituissa leikkauksissa kiillegneissin rakenne ja liuskeisuuden suunta erottuvat hyvin. Liuskeisuudella tarkoitetaan suuntaa, jonka mukaisesti kivi lohkeaa levymäisiksi kappaleiksi.

Naisvuoren nimestä on eri tarinoita. Erään mukaan nuoret naiset seurasivat sen laelta vuoden 1789 Porrassalmen taistelua, kun taas vanhemmat naiset kipusivat läheiselle Akkavuorelle. Toisen tarinan mukaan naiset olisivat seuranneet Naisvuoren huipulta Nuijasodan loppuvaiheessa vuonna 1597 Suur-Savon pappilan pihamaalla tapahtuvaa joukkosurmaa.

Naisvuorella on Saimaa Geoparkin opaste (pdf)

Opasteen kolmesta taulusta avautuu erilaisia sisältöjä mobiililaitteella (taulusarja, joka alkaa otsikolla ”Löydä Saimaan kätketyt aarteet”). Tarvitset sisältöjen katselemiseen ilmaisen Salmi AR -sovelluksen. Sisällöt ovat kuvia, videoita, äänikerrontaa ja kurkistusikkunoita. Löydät tietoa Suvorovin ajasta, sota-ajasta ja teollistumisen ajasta, ja pääset katselemaan miltä alueella näytti 11 000 vuotta sitten ja miten esi-isät elelivät. Lue Salmi AR -sovelluksen lataamisohjeet tästä pdf tiedostosta

Naisvuoresta löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=514402,989 y=6839932,255 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.692293673, 27.272244263 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Näköalapaikka
  • Pysäköintipaikka