Pisamalahden linnavuori sijaitsee kallioalueella, jota rajaavat toisiinsa nähden kohtisuorassa olevat kallioperän ruhjevyöhykkeet. Kolmelta sivulta jyrkkärinteinen linnavuori kohoaa noin 55 m Saimaan pinnan yläpuolelle, ja sen lähes puuttomat, osittain suoraan vedestä kohoavat näyttävät jyrkänteet näkyvät kauas järvelle.

Pisamalahden Linnavuori on yksi Suomen tunnetuimmista rautakautisista linnavuorista, ja luonnostaan hyvin suojattuna se on tarvinnut suojavarustuksia vain itäreunalleen, missä on säilynyt useita kymmeniä metrejä noin 3 m leveää ja paikoin yli 2 m korkeaa kivivallia.

Linnavuoret eli muinaislinnat ovat korkeilla ja jyrkillä kallioilla sijaitsevia rautakautisia suoja-ja puolustuspaikkoja. Loivemmilla kohdilla on ollut hirsivarustuksia, joiden perustuksina olleita kivivalleja on yhä jäljellä. Muinaislinnat eivät olleet vakituisesti asuttuja, vaan niihin vetäydyttiin vasta vihollisen uhatessa. Niiden rakentaminen ja ylläpito on edellyttänyt laaja-alaista järjestäytymistä ja yhteistoimintaa. Suomessa on noin sata muinaislinnaa. Saimaan alueelta niitä tunnetaan 12.

Pisamalahden linnavuorelle johtaa merkitty polku 400 m päässä sijaitsevalta parkkipaikalta, minkä lisäksi kohteeseen voi rantautua veneellä.  Laiturin edustalla oleva maasto koostuu erikokoisista lohkareista ja lohkareluolista. Saimaa Geoparkin opaste löytyy linnavuoren juurelta.

Pisamalahden linnavuoresta kertovan Saimaa Geoparkin opasteen sisältö (pdf)

Pisamalahden linnavuori Metsähallituksen Luontoon.fi-sivustolla

Pisamalahden linnavuoresta löydät lisää tietoa myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=569667,505 y=6847381,394 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.753090373, 28.319507988 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Kuivakäymälä
  • Nuotiopaikka
  • Näköalapaikka
  • Pysäköintipaikka
  • Veneily