Pistohiekka on 150 km pitkän, katkonaisen harjujakson sivuun kerrostunut suistomuodostuma. Alue paljastui mannerjäätikön alta paikallisen jääjärvivaiheen vaihtuessa Lietveden alueella Yodiamerivaiheeksi noin 11 400 vuotta sitten. Vedenpinnan laskiessa Pistohiekan ja Pistohiekankankaan suistomuodostuma huuhtoutui ja tasoittui. Pistohiekka muodostaa rantamuodostumakohteen, jonka nykyisen, noin 700 m pitkän ja 3-4 m korkean eroosiotörmän lisäksi alueella on nähtävissä muinaisrantoja (Suursaimaa-vaihe korkeustasolla 87 m mpy) sekä kalliopaljastumia. Muinaisilla rantavalleilla on myöhäiskivikautisia asuinpaikkoja, joiden yhteydessä on tehty arkeologisia löytöjä.

Pistohiekan läheisyydessä on useita Saimaa Geoparkin kohteita, muun muassa Lietveden maisematie ja Loketononkalon rotko, joiden opasteissa kuvaillaan alueen geologiaa. Opasteiden sisällöt: Loketononkalo ja Lietvesi.

Pistohiekasta löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=553568,019 y=6825581,832 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.560018679, 28.008252965 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti