Toisiinsa nojaavien graniittisten ja kiille- ja suonigneissistä koostuvien lohkareiden väleihin muodostunut Rakokivien luolasto on syntynyt suurten siirtolohkareiden lohkoutuessa ja rakoillessa pienempiin osiin. Luolastoon kuuluu kolme selvästi luolamaista tilaa, sekä pienempiä lohkareiden välitiloihin muodostuneita sopukoita ja rakoja. Lohkareet ovat kulkeutuneet nykyisille paikoilleen jäätikön mukana noin 11 500 vuotta sitten.

Rakokivien lohkareiden kivilajit edustavat lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet paikalleen jäätikön kuljettamana vain lyhyen matkaa. Lohkareet ovat hajonneet jäätikön kuljetuksen aikana ja sen jälkeen. Rakokivien ympäristössä ylin ranta (noin 100 m mpy) eli vyöhyke, joka pilkisti vedestä mannerjäätikön sulettua alueelta, on syntynyt Saimaan jääjärvivaiheen lopussa. Rakokivet olivat silloin rantavyöhykkeessä ja niiden alaosat ovat aaltojen huuhtomia.

Valtakunnallisesti arvokkaiksi todetut Rakokivien lohkareet sijaitsevat Lietvedentien (Kantatie 62) pohjoispuolella geokohde Haukkovuoren länsipuolella. Anttolasta on matkaa Rakokiville noin 21 km ja Puumalasta noin 29 km. Rakokivien vieressä on parkkipaikka ja Saimaa Geoparkin opaste. Rakokivet ovat soran peitossa olevalla kalliorinteellä ja lohkareiden läheisyydessä on pieni harju, josta on otettu maa-ainesta.

Saimaa Geoparkin opaste Rakokivien parkkipaikalla: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/rakokivet_1907_web.pdf

Rakokivistä löydät tietoja myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

Katso video Rakokivien luolasta Saimaa Geoparkin YouTube-kanavalta.

 

Koordinaatit: x=546005,134 y=6821845,769 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.527459559, 27.864992424 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti

  • Pysäköintipaikka