Kyläniemen kärjessä sijaitseva Rastinniemen virkistysalue on näyttävä osa Toisen Salpausselän reunamuodostumaa. Alueella on eri korkeuksilla ja allekkain eri aikoina syntyneitä rannanmerkkejä – ylin ranta Rastinniemessä muodostui Baltian jääjärven loppuvaiheessa ja on nykyisin 105 m mpy. Ylimmän rannan alapuolella on Saimaan jääjärven aikana muodostuneita 3-4 m korkeita rantatörmiä n. 92 m mpy. Lisäksi alueella on runsaasti Suursaimaan aikana muodostuneita rantatörmiä ja –valleja (82-83 m mpy). Rastinniemen kärjen länsisivussa on myös näyttävä eroosiotörmä, joka on enimmillään 20 m korkea. Rastinniemi on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön retkikohde ja sinne on tulossa Saimaa Geoparkin opaste.

Rastinniemen opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/rastinniemi_1908_web.pdf

Autolla Rastinniemeen mentäessä kuljetaan lossilla Kutveleen kanavan yli. Lossirannassa on Kyläniemestä kertova Saimaa Geoparkin opaste: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/kylaniemi_1907_web.pdf

Rastinniemi on yksi Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kohteista. Reitin opaskirja löytyy täältä ja reittikuvaus ja ohjeita saapumiseen: https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/kohde/?id=38724678

Rastinniemestä löydät tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=559839,729 y=6794623,939 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.281230071, 28.116304947 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Hannu Rönty

Sijainti

  • Jätepiste
  • Kuivakäymälä
  • Lapsiperheille
  • Nuotiopaikka
  • Pysäköintipaikka
  • Sekajäte
  • Uintipaikka