Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajalla sijaitsevat Ruuhonsaaret ovat Saimaan harjusaarien aatelia. Ne kuuluvatkin harjujen suojeluohjelmaan ja muodostavat Natura 2000 alueen. Taka-Ruuhon syvässä mannerjäätikön muovaamassa laguunissa rinteen jyrkkä muoto jatkuu pitkälle veden pinnan alle kuvastaen jäämassan muotoa. Rantaan kiinnittyminen on mahdollista siis isoillakin veneillä.

Ruuhonsaariin kuuluvat Taka-Ruuho ja Ruuhonpurnu käsittävät luode-kaakko -suuntaisen ydinharjuselänteen sekä sen kaakkoispäähän kerrostuneen suisto- eli deltamuodostuman. Deltan kerrostumista säätelivät lännessä oleva Ruuhonpurnun kalliomäki sekä idässä ollut Taka-Ruuhon lahden täyttänyt jäämassa, jonka muoto kuvastuu nykyään laguunimaisen vesialueen jyrkkärinteisessä syvänteessä. Ruuhonsaarten selkeimmin kehittynyt muinaisranta liittyy Suursaimaan korkeimpaan vaiheeseen. Pitkän ajanjakson aikana syntynyt selkeä muinaisranta (korkeustasolla 83,3-83,8 m mpy) jäi kuiville Vuoksen puhjetessa 5 700 vuotta sitten; tähän liittyvä rantatasanne on Honka-Ruuhon saarella poikkeuksellisen laaja.

Retkisatamassa on laituri, kaksi grillikatosta ja sauna sekä Saimaa Geoparkin opaste.

Laiturin lähellä sijaitsevan Saimaa Geoparkin opasteen sisältö (pdf)

Ruuhonsaaret on yksi Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kohteista: Muinaismerestä Saimaaksi -reitin opaskirja (pdf)

Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kuvauksen ja ohjeita saapumiseen löydät Outdoor Active retkeilyportaalin sisällöistä: Geologinen retkiopas eteläiselle Saimaalle

Ruuhonsaarista löydät lisää tietoa myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=559433,847 y=6802326,778 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.350431254, 28.111179501 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Jätepiste
  • Kuivakäymälä
  • Nuotiopaikka
  • Veneily