Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajalla sijaitsevat Ruuhonsaaret ovat Saimaan harjusaarien aatelia. Ne kuuluvatkin harjujen suojeluohjelmaan ja muodostavat Natura 2000 alueen. Taka-Ruuhon syvässä mannerjäätikön muovaamassa laguunissa rinteen jyrkkä muoto jatkuu pitkälle veden pinnan alle kuvastaen jäämassan muotoa. Rantaan kiinnittyminen on mahdollista siis isoillakin veneillä.

Ruuhonsaariin kuuluvat Taka-Ruuho ja Ruuhonpurnu käsittävät luode-kaakko -suuntaisen ydinharjuselänteen sekä sen kaakkoispäähän kerrostuneen deltamuodostuman. Deltan kerrostumista säätelivät lännessä oleva Ruuhonpurnun kalliomäki sekä idässä ollut Taka-Ruuhon lahden täyttänyt jäämassa, jonka muoto kuvastuu nykyään laguunimaisen vesialueen jyrkkärinteisessä syvänteessä. Ruuhonsaarten selkeimmin kehittynyt muinaisranta liittyy Suursaimaan korkeimpaan vaiheeseen. Pitkän ajanjakson aikana syntynyt selkeä muinaisranta (korkeustasolla 83,3-83,8 m mpy) jäi kuiville Vuoksen puhjetessa 5 700 vuotta sitten; tähän liittyvä rantatasanne on Honka-Ruuhon saarella poikkeuksellisen laaja.

Retkisatamassa on laituri, kaksi grillikatosta ja sauna sekä Saimaa Geoparkin opaste.

Laiturin lähellä sijaitsevan Saimaa Geoparkin opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/ruuhonsaari_1903_web.pdf

Ruuhonsaaret on yksi Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kohteista. Reitin opaskirja löytyy täältä ja reittikuvaus ja ohjeita saapumiseen: https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/kohde/?id=38724678

Kohteesta löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=559433,847 y=6802326,778 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.350431254, 28.111179501 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Jätepiste
  • Kuivakäymälä
  • Nuotiopaikka
  • Veneily