Ristilammen ja Sarkaslammen kallioalueita hallitsevat 30-50 m vedenpinnan yläpuolelle nousevat jyrkänteet ja niiden väliin jäävät laaksot, jotka kuvastavat alueen kallioperän murros- ja ruhjevyöhykkeiden kulkua. Kallioiden pääkivilaji on granaattipitoinen kiillegneissi, jossa on graniittia suoniaineksena sekä paikoin laajempina alueina.

Sarkaslammen kalliojyrkänteissä on nähtävissä hirveä ja venettä esittävät kalliomaalaukset, joiden lisäksi Ristilammen itärannan kallioseinän alaosan karkearakeisessa graniittipegmatiittijuonessa on esihistoriallinen kvartsilouhos. Kvartsilouhoksen yläpuolella näkyy myös mannerjäätikön sulamisvesien hioma, hiidenkirnuille ominainen kaareva pinta.

Ristilammen ja Sarkaslammen rantoja pitkin, haastavassa maastossa kulkee merkitty polku, joka vie esihistorialliselle louhokselle ja kalliomaalauksille.

Sarkaslammen alueen ison opasteen sisältö (pdf)

Esihistoriallisesta kvartsilouhoksesta ja kalliomaalauksista kertovat opasteet (pdf)

Ristilammen ja Sarkaslammen rantoja kiertävän polun reittikuvaus ja ohjeita saapumiseen

Sarkaslammen georeittiin voit tutustua myös Juvan kunnan matkailusivuilla

Sarkaslammen kalliomaastosta löydät lisää tietoa myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=548367,800 y=6829423,800 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.595191462, 27.911401839 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti

  • Pysäköintipaikka