Ristilammen ja Sarkaslammen kallioalueita hallitsevat 30-50 m vedenpinnan yläpuolelle nousevat jyrkänteet ja niiden väliin jäävät laaksot, jotka kuvastavat alueen kallioperän murros- ja ruhjevyöhykkeiden kulkua. Kallioiden pääkivilaji on granaattipitoinen kiillegneissi, jossa on graniittia suoniaineksena sekä paikoin laajempina alueina. Sarkaslammen kalliojyrkänteissä on nähtävissä hirveä ja venettä esittävät kalliomaalaukset, joiden lisäksi Ristilammen itärannan kallioseinän alaosan karkearakeisessa graniittipegmatiittijuonessa on esihistoriallinen kvartsilouhos. Kvartsilouhoksen yläpuolella näkyy myös mannerjäätikön sulamisvesien hioma, hiidenkirnuille ominainen kaareva pinta. Ristilammen ja Sarkaslammen rantoja pitkin, haastavassa maastossa kulkee polku, joka vie esihistorialliselle louhokselle ja kalliomaalauksille. Alueelle pystytetään Saimaa Geoparkin opasteet.

Sarkaslammen alueen ison opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/sarkaslampi_1910_web.pdf

Esihistoriallisesta kvartsilouhoksesta ja kalliomaalauksista kertovat opasteet: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/sarkaslampi_a3_1910_web.pdf

Ristilammen ja Sarkaslammen rantoja kiertävän polun reittikuvaus ja ohjeita saapumiseen: https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/kohde/?id=37769288

Sarkaslammen georeittiin voit tutustua myös Juvan kunnan matkailusivuilla.

Kohteesta löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=548367,800 y=6829423,800 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.595305665, 27.926348933 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti

  • Pysäköintipaikka