Päihäniemi on osa Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän välille muodostunutta, katkonaista reunamuodostumajaksoa. Alueen ylin ranta on muodostunut Baltian jääjärven aikana (korkeustasolla n. 105 m mpy). Tämän alapuolella on Saimaan jääjärvivaiheeseen liittyviä rantoja, joiden alapuolella on havaittavissa selkeä Suursaimaan aikainen rantavalli Satamahiekan hiekkaranta-alueen pohjoisreunassa. Tämä 800 m pitkä muinainen rantavalli nousee 1-2 m ympäristöään korkeammalle ja on korkeustasolla n. 82 m mpy. Rantavallin ja nykyisen rannan välillä on nähtävissä myös pienempiä rantavalleja ja -palteita, jotka liittyvät Suursaimaan jälkeisiin vaiheisiin, joiden aikana vedenpinta on laskenut kohti nykyistä tasoaan. Alueella on myös II maailmansodan aikaisia Salpalinjan kaivantoja.

Reunamuodostumat ovat muinaisen jäätikön reunaan kerrostuneita jäätikköjokisuistoja, jotka koostuvat jäätikön sulamisvesien lajittelemasta hiekasta ja sorasta. Reunamuodostumat voivat sisältää myös jäätikön kasaamaa ja puskemaa sekalajitteista maalajia eli moreenia. Vierekkäiset jäätikköjokisuistot muodostavat reunamuodostumajaksoja. Päihäniemen ja viereisen Kattelussaaren kaarevareunaiset jäätikköjokisuistot syntyivät noin 12 000 vuotta sitten, kun jäätikön pohjalla tunneliuomissa virranneet joet purkautuivat jään reunassa ja jokien mukana kulkeutunut hiekka ja sora kerrostuivat suuaukkojen edustalle viuhkamaisiksi suistoiksi.

Päihäniemen parkkipaikalla on Saimaa Geoparkin opaste (pdf)

Päihäniemestä löydät lisää tietoa myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=573487,000 y=6782671,800 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.171627236, 28.366156661 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti

 • Jätepiste
 • Kuivakäymälä
 • Lapsiperheille
 • Liikuntaesteisille
 • Melonta
 • Nuotiopaikka
 • Näköalapaikka
 • Pysäköintipaikka
 • Sekajäte
 • Uintipaikka
 • Veneily