Rahikkalan tuulimylly ja kylämiljöö Kuivasensaaressa on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde. Rahikkala on yksi Kuivasensaaren viidestä kylästä. Se kuuluu Etelä-Karjalan kyläkulttuurimaisemiin, joissa on säilynyt arvokasta perinnemaisemaa. Maiseman kiintopisteisiin lukeutuu vuonna 1804 rakennettu ja 2002 alkuperäiseen kuntoonsa entisöity tuulimylly. Sitä voidaan kääntää napatukin varassa tuulen mukaan eli se on tyypiltään varvas- eli jalkamylly.

Suomalansaarentien varrella lähellä tuulimyllyä on myös muistomerkki, joka on pystytetty kylässä vuosina 1750-1850 asuneiden kirkonrakentajien muistoksi.

Suomalansaarentie jatkuu Rahikkalasta Suomalansaareen. Tie kulkee Ketvelinniemen ja Kermanniemen välisellä harjulla, joka on Saimaa Geoparkin geokohde.

Lisätietoa tuulimyllystä löydät VisitSavitaipaleen nettisivuilta

Kylämaiseman geologisen perustan muodostaa moreenipeitteinen kalliomäki, jonka laki (105 m mpy) kohoaa noin 29 m Saimaan pinnasta. Moreeni on mannerjäätikön kerrostama maalaji, joka sisältää kaikenkokoisia rakeita savesta suuriin lohkareisiin. Suomalansaarentien itä- ja eteläpuolelle rajautuu loivasti etelään viettävä kivinen moreenirinne. Se on todettu jo varhain edulliseksi kasvualustaksi, koska koko rinne on moreenin kivisyydestä huolimatta raivattu pelloiksi. Raivaustyön sivutuotteena saadut kivimassat on vieritelty peltotilkkujen reunoille ja kasattu massiivisiksi kivimuureiksi. Peltotilkut, niitä ympäröivät kivimuurit, korkeat sypressimäiset katajat ja vanha tyylimylly tekevät maisemasta poikkeuksellisen.

Huomionarvoinen yksityiskohta on myös Suomalansaarentien pohjoispuolella sijaitseva Julmakivenä tunnettu ja karttoihin sillä nimellä merkitty 5-6 m korkea ja sivuiltaan noin kymmenmetrinen rapakivisiirtolohkare, joka on kulkeutunut paikoilleen mannerjäätikön mukana viimeisimmän jääkauden aikana.

Rahikkalan kylästä ja tuulimyllystä löydät tietoja myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x= 543567,813 y= 6797948,891 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.313233611, 27.813569167 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti