Geopark-kohde käsittää Suomensalon saaren pohjoisosan, jonka monipuolinen maisema sisältää niin kallioalueita, harjumaisemaa kuin siihen liittyviä muinaisrantojakin. Alue on vapautunut mannerjäätikön peitosta noin 11 600 vuotta sitten Baltian jääjärvivaiheen päättyessä, ja saaren harjualueet muokkautuivat sitä seuranneen Etelä-Saimaan jääjärvivaiheen aikana.

Suomensalon maastolle ovat ominaisia jyrkät, pyöreistä kivistä koostuvat rantatörmät, jäiden puskemat rantapalteet, suppalampi sekä kalimaasälvän punaiseksi värjäämät rannat. Kohdealueen kiillegneissistä koostuvat kalliot kohoavat korkeimmillaan 106 m mpy, ja niiltä aukeaa upeat maisemat Kuolimolle.

Suomensalon saareen pääsee vain vesitse veneellä tai kanootilla. Suomensalon saaressa on melojille ja veneilijöille rantautumispaikka, jossa on laavu, polttopuukatos ja käymälä.

Suomensalosta löydät tietoa myös tästä linkistä

 

Koordinaatit: x=530459,198 y=6789711,002 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61.240526563, 27.567464865 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti

  • Kuivakäymälä
  • Melonta
  • Nuotiopaikka
  • Veneily