Vuoksenniska on Ensimmäisen Salpausselän osa, johon Suursaimaan tulva 5 700 vuotta sitten puhkaisi Vuoksen lasku-uoman. Ensimmäinen Salpausselkä on Imatran alueella 1-2 kilometriä leveä johtuen pitkästä, 200 vuotta kestäneestä kerrostumisajasta, jonka aikana myös jäänreuna ehti siirtyä.

Vuoksenniskan polkuverkosto johdattaa liikkujan läpi delta- eli suistotasanteen, jonka eteläosia täplittävät muutamat suppakuopat. Polun varrella havainnollistuvat hyvin myös reunamoreenivallien tyypilliset piirteet: jäätikön puolella, eli tässä tapauksessa luoteessa, moreenivallien rinteet ovat loivia ja pitkiä, kun taas kaakkoisrinteet ovat jyrkkiä ja usein myös lohkareisia. Vuoksenniskan koulualueen parkkipaikoilla ja geologisen metsäpolun varrella on Saimaa Geoparkin opasteita, joissa kerrotaan alueen geologiasta mm. suistoista, reunamoreeniselänteistä, kivilajeista ja suppakuopista.

Saimaa Geoparkin opaste sijaitsee Vuoksenniskantien varrella, koulun alapuolella. Tutustu Vuoksenniskan opasteeseen (pdf)

Vuoksenniskan suistolla ja reunamoreeneilla kulkee geologinen metsäpolku, jonka varrella on QR-koodeja ja geologisia opasteita. Tutustu Vuoksenniskan metsäpolun geologisiin opasteisiin (pdf)

Vuoksenniskan geologisen metsäpolun reittikuvauksen ja ohjeita saapumiseen löydät Outdoor Active retkeilysivuston sisällöistä: Imatran georeitti Vuoksenniskan reittitiedot

Kohteesta löydät lisää retkitietoa myös tästä linkistä

 

Koordinaatit:  x= 596127,896 y= 6789069,720(ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.224138528, 28.790103449 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

Kartan piste osoittaa Saimaan luusualle eli kohtaan, josta Vuoksi alkaa. Vuoksenniskan suistoalue sijaitsee Vuokselta noin 2,5 km koilliseen.

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Pysäköintipaikka