Vuoksenniska on Ensimmäisen Salpausselän osa, johon Suursaimaan tulva 5 700 vuotta sitten puhkaisi Vuoksen lasku-uoman. Ensimmäinen Salpausselkä on Imatran alueella 1-2 kilometriä leveä johtuen pitkästä, 200 vuotta kestäneestä kerrostumisajasta, jonka aikana myös jäänreuna ehti siirtyä. Vuoksenniskan polkuverkosto johdattaa liikkujan läpi deltatasanteen, jonka eteläosia täplittävät muutamat suppakuopat. Polun varrella havainnollistuvat hyvin myös reunamoreenivallien tyypilliset piirteet: jäätikön puolella, eli tässä tapauksessa luoteessa, moreenivallien rinteet ovat loivia ja pitkiä, kun taas kaakkoisrinteet ovat jyrkkiä ja usein myös lohkareisia. Vuoksenniskan koulualueen parkkipaikoilla ja geologisen metsäpolun varrella on Saimaa Geoparkin opasteita, joissa kerrotaan alueen geologiasta mm. suistoista, reunamoreeniselänteistä, kivilajeista ja suppakuopista.

Vuoksenniskantien varrella, koulun alapuolelle sijaitsevan Saimaa Geoparkin opasteen sisältö: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/vuoksenniska_1906_web.pdf

Vuoksenniskan geologisen metsäpolun varrella sijaitsevien opasteiden sisällöt: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/12/vuoksenniska_a3_1906_web.pdf

Vuoksenniskan geologisen metsäpolun reittikuvaus ja ohjeita saapumiseen: https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/kohde/?id=38917431

Kohteesta löydät lisää tietoa myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit:  x= 596127,896 y= 6789069,720(ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.224138528, 28.790103449 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

Kartan piste osoittaa Saimaan luusualle eli kohtaan, josta Vuoksi alkaa.

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Pysäköintipaikka