Käynnissä olevassa hankkeessa selvitetään Saimaan geologista historiaa ja siitä kertovia kohteita, jotka ovat helposti tavoitettavissa tai löydettävissä. Saimaa Geoparkin myötä tutustumiskohteissa avataan Saimaan tarinaa, tarjotaan kävijälle tietoa geologisesta historiasta unohtamatta ekologiaa ja kulttuurihistoriaa.

Suojeluohjelmat ja -kohteet

Saimaannorppa_AHImatrankosken ympäristö Kruununpuisto on ensimmäinen Suomeen perustettu luonnonsuojelualue. Venäjän keisari Nikolai I määräsi alueen rauhoitettavaksi puuston hävittämiseltä jo vuonna 1842. Nykyisin Saimaan järviluonnon monimuotoisuus turvataan erilaisilla suojeluohjelmilla, joista merkittävimmät ovat rantojensuojeluohjelma, harjujensuojeluohjelma ja Natura 2000 -ohjelma. Tärkein yksittäinen suojelukohde on erittäin uhanalainen saimaannorppa.

Satamosaari

Satamosaari 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö / Lappeenranta

Satamosaari sijaitsee Lappeenrannan ja Imatran välisen laivaväylän varrella. Saari on todennäköisesti osittain reunamuodostuma- ja osittain harjusaari, jolloin sen keskelle muodostuu rauhaisa laguuni. Satamosaaressa on suppia ja erilaisia rantakerrostumia. Satamosaaren sisälahdessa on suojaisa retkisatama laitureineen, kolme grillikatosta ja kaksi saunaa. Saareen järjestetään risteilyjä Imatran suunnalta. Muutoin saari on saavutettavissa vain veneellä tai kanootilla.

Pullikainen_HOPullikainen

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö / Lappeenranta

Pullikainen on yksi Saimaan luode-kaakkosuuntaisista harjusaarista. Saaren reunoilla on rantakerrostumia eri tasoilla ja suppia. Pullikaisen saaressa on paljon kivisiä rantapalteita nykyisen rantaviivan tuntumassa ja saaren sisäosissa, minne palteet ovat syntyneet Saimaan muinaisissa vaiheissa vedenpinnan ollessa korkeammalla. Saaren laguunimaisessa lahdessa sijaitsevaan retkisatamaan johtaa viitoitettu veneväylä. Laituri, grillikatos.

Huuhanranta_HOpHuuhanranta

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö / Ruokolahti

Huuhanranta sijaitsee Toisen Salpausselän etelärinteellä. Rannan muotoja on muokannut myös Saimaan pinnanvaihtelu, rantarinteessä on nähtävissä korkeamman vedenkorkeuden aikaisia muinaisrantoja. Etelänpuoleiseen rinteeseen muodostuu paahderinteen kasvi- ja eläinlajisto, joka kestää kuivuutta ja suuria lämpötilan vaihteluita. Huuhanranta, joka on noin 1,5 kilometriä pitkä, on Saimaan pisimpiä hiekkarantoja. Retkeilijän palvelut löytyvät avoimen rannan länsipäästä.

PäihäniemiPäihäniemi

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö / Taipalsaari

Satamahiekan virkistysalue sijaitsee Kattelussaaren itäisimmän niemen etelärannalla. Päihäniemen korkea selänne on reunamuodostuma joka on muodostunut Salpausselkien tapaan jääkauden sulamisvaiheessa. Päihäniemessä on nähtävillä ennen Vuoksen puhkeamista olleen vedenkorkeuden mukainen rantaviiva sekä Salpalinjan puolustusrakenteisiin liittyviä kaivantoja. Alueelle on helppo pääsy autolla ja kolme grillikatosta retkeilijöitä varten.

RuuhonsaariRuuhonsaaret

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö / Taipalsaari

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajalla sijaitsevat Ruuhonsaaret ovat Saimaan harjusaarien aatelia. Kolmen suuren ja kahden pienemmän saaren ryhmä kuuluvat harjujen suojeluohjelmaan ja Natura 2000 alueeseen. Taka-Ruuhon syvässä luonnon muovaamassa laguunissa rinteen jyrkkä muoto jatkuu veden pinnan alla, jolloin rantaa kiinnittyminen on mahdollista isoillakin veneillä. Retkisatamassa on myös laituri, kaksi grillikatosta ja sauna.

RokansaariRokansaari

Saimaan virkistysalueyhdistys / Puumala

Rokansaari on harjusaari erilaisine muodostumineen. Alueella on mm. suppalampia ja rantakerrostumia mm. rantatörmiä ja -valleja, jotka ovat syntyneet Saimaan eri järvivaiheissa. Rokansaaressa on myös hiekkamaahan kaivettuja 1. maailmansodan aikaisia taisteluhautoja sekä kivikautinen asuinpaikka. Rokansaaren retkisatamassa on retkeilyalue, jossa on kesäkahvila, vuokrattavia mökkejä, kaksi saunaa  ja tulipaikka. Mökin vuokraajilla on käytettävissä soutuveneitä saareen soutamista varten.