Mikä on Geopark?

Geologia on luontomatkailun nouseva trendi. Geoparkit ovat kansainvälisesti erittäin suosittuja matkailun toimintamalleja.

Geoparkien tavoitteena on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen luontomatkailun avulla. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin. UNESCO Global Geopark status ei tuo alueelle uusia suojelumääräyksiä.

Geologiset sisällöt mahdollistavat myös alueen yrityksille uutta liiketoimintaa.

Geopark-tunnus kertoo matkailijoille laadukkaista paikallistuotteista eri puolilla maailmaa.

Geopark on paikallisuuden arvostusta

Geoparkin yksi tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää. Koulut sekä muut oppilaitokset ja yhteisöt voivat hyödyntää geoparkin sisältöjä opetuksessa monin tavoin. Tavoitteena on lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Geopark on kansainvälistä yhteistyötä

Jokainen geopark on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa. Verkoston kautta geopark-alueen geologinen perintö ja paikalliset palvelut saavat kansainvälisen näkyvyyden.

Uudet kehittämisideat leviävät verkoston kautta ja kansainvälinen toiminta vaikkapa yhteisissä hankkeissa on mahdollista.

Geopark tukee alueen matkailua, yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, opetusta ja tutkimusta korostamalla geologisia ja kulttuurisia erityispiirteitä ja huolehtimalla kestävästä toimintatavasta ympäristön säilymiseksi.

UNESCO GLOBAL Geopark- STATUKSEN hakeminen

Unesco Global Geopark- statusta haetaan UNESCOlta, joka päättää vuosittain uuden alueen hyväksymisestä geoparkiksi. Saimaa Geopark lähetti hakemuksen UNESCOlle syksyllä 2017.

UNESCO global geopark ja Kansainväliset verkostot EGN ja GGN

Euroopan Geopark-verkosto EGN perustettiin vuonna 2000. Verkoston päätavoite on auttaa sen jäseniä luomaan kestävää alueellista kehitystä alueiden geologista perintöä hyödyntävän geoturismin avulla. http://www.europeangeoparks.org/

Euroopan geoparkit kuuluvat myös maailmanlaajuisen Global Geoparks -yhteistyöverkostoon. Tämäkin verkosto toimii UNESCOn suojeluksessa. http://www.globalgeopark.org/

UNESCO Global Geopark -verkostoon kuuluu 161 kohdetta 44 maasta. Suomesta UGGp-statuksen ovat saaneet Rokua ja Lauhanvuori-Hämeenkangas. Listan kaikista UNESCO Global Geoparkeista löydät täältä

Saimaa Geopark on lähettänyt Unescon Global Geopark- organisaatiolle täydennysraportin kesällä 2020. Saimaa Geoparkin iloiset status-uutiset saadaan viimeistään keväällä 2021.