SAIMAA GEOPARKIN TIETOPANKKI TARJOAA ALUEEN NYKYISILLE JA TULEVILLE TOIMIJOILLE JATKUVASTI PÄIVITTYVÄÄ MATERIAALIA TOIMINTANSA KEHITTÄMISEEN.

Tietopankista löydät mm. Saimaa Geoparkin julkaisuja sekä tietoa geomatkailusta ja kestävästä matkailusta, alueen palveluista ja toiminnoista ja hankkeista. Tietopankkiin on kerätty hyödyllisiä linkkejä, uutisia ja trendejä, tutkimuksia, tilastoja ja työkaluja.  

Tietopankki on toteutettu Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella – yhteistoimintahankkeen puitteissa. Yhteistoimintahanke on suunnattu alueen yrittäjille ja yhteisöille. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset sekä Euroopan maaseuturahasto. Yhteistoimintahanke on saanut myös rahoitusta Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä sekä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä.

Geopark-toiminnan periaatteet

UNESCO:n määritelmän mukaan Geoparkit ovat yhtenäisiä maantieteellisiä alueita, joilla on kansainvälisesti merkittävää geologista arvoa ja joissa kattavasti kiinnitetään huomiota suojeluun, kestävyyteen ja kasvatukselliseen arvoon. Geoparkit ovat myös osa kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Tavoitteena on myös lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää. Saimaa Geoparkinkin tavoitteena on tukea alueen matkailua, yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, opetusta ja tutkimusta korostamalla geologisia ja kulttuurisia erityispiirteitä ja huolehtimalla kestävästä toimintatavasta ympäristön säilymiseksi.