Geopark on rajattu alue, joka sisältää tieteellisesti tai maisemallisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geologian ohella geoparkissa on myös kiinnostavia luontokohteita sekä historiallisia nähtävyyksiä. Geoparkit toimivat UNESCOn suojeluksessa.

Geologia on luontomatkailun nouseva trendi ja Geoparkista on tullut suosittu kansainvälinen matkailun toimintamalli.

Geopark on laadukasta luontomatkailua

Geoparkien tavoitteena on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen geoturismin avulla. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin, vaikka geopark ei olekaan suojelualue. Geologiasisällöt mahdollistavat myös alueen yrityksille uutta liiketoimintaa. Geopark-tunnus kertoo matkailijoille laadukkaista paikallistuotteista eri puolilla maailmaa.

Geopark on paikallisuuden arvostusta

Geoparkin yksi tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää. Koulut sekä muut oppilaitokset ja yhteisöt voivat hyödyntää geoparkin sisältöjä opetuksessa monin tavoin. Tavoitteena on lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Geopark on kansainvälistä yhteistyötä

Jokainen geopark on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa. Verkoston kautta geopark-alueen geologinen perintö ja paikalliset palvelut saavat kansainvälisen näkyvyyden. Uudet kehittämisideat leviävät verkoston kautta ja kansainvälinen toiminta vaikkapa yhteisissä hankkeissa on mahdollista. Geopark tukee alueen matkailua, yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, opetusta ja tutkimusta korostamalla geologisia ja kulttuurisia erityispiirteitä ja huolehtimalla kestävästä toimintatavasta ympäristön säilymiseksi.

Euroopan Geoparkit. Kartta European Geoparks Network.
Euroopan Geoparkit. Kartta European Geoparks Network.

EGN_logo_otettu_nettisivuiltaEuroopan Geopark-verkosto (EGN)

Euroopan Geopark-verkosto EGN perustettiin vuonna 2000. Verkoston päätavoite on auttaa sen jäseniä luomaan kestävää alueellista kehitystä alueiden geologista perintöä hyödyntävän geoturismin avulla. Verkostoon kuuluu Euroopassa jo yli 60 geopark-aluetta, joista yksi, Rokua Geopark, on Suomessa. http://www.europeangeoparks.org/

Geopark-verkoston jäsenyyden hakeminen

Geopark-jäsenyyttä haetaan verkostolta, jonka jäsenet päättävät vuosittain uuden alueen hyväksymisestä geoparkiksi. Hakemusprosessi kestää noin kaksi vuotta. Geopark-verkostossa alueen kehittäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Geopark-verkosto arvioi jokaisen geoparkin toiminnan joka neljäs vuosi. Jos kehittämistä ei ole tehty, voi Geopark-statuksen menettää. Tällä tavoin verkosto varmistaa geoparkien toiminnan ja Geopark-brändin laadun.

GGN_logo_otettu_nettisivuiltaGlobal Geoparks (GGN)

Euroopan geoparkit kuuluvat myös maailmanlaajuisen Global Geoparks -yhteistyöverkostoon. Global Geoparks -verkostoon kuuluu yli 110 jäsentä 32 eri maassa. Tämäkin verkosto toimii UNESCOn suojeluksessa.
http://www.globalgeopark.org/